Konferencje

Zakład Historii Filozofii Polskiej działający na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego informuje, że z przyczyn organizacyjnych została podjęta decyzja o przeniesieniu terminu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rzeczy mające prawa do istnienia. Wokół Pamiętnika Stanisława Brzozowskiego”. Konferencja, pierwotnie zaplanowana na 11 grudnia 2021 roku, odbędzie się 9 kwietnia 2022 roku. W związku z przeniesieniem terminu konferencji przedłużeniu uległ czas na wysyłanie abstraktów – nowy termin, do którego będą przyjmowane zgłoszenia, to 28 lutego 2022 roku. Pamiętnik to w dorobku Stanisława Brzozowskiego tekst szczególny. Jego wyjątkowe znaczenie jest spowodowane nie tylko tym, że powstawał w ciągu kilku ostatnich miesięcy życia jego autora, stanowiąc tym samym ważne (choć nie jedyne) świadectwo dróg myśli, na które Brzozowski wkraczał niedługo przed śmiercią. Pamiętnik to tekst szczególny także dlatego, że z jednej strony spotkały się w nim różne zagadnienia, które Brzozowski rozważał w całej swojej twórczości – może on zatem być uznany za tekst obrazujący skalę i rozmach jego zainteresowań i poszukiwań intelektualnych – z drugiej jednak strony powstawał w „czasie krytycznym”, momencie, w którym miało się dokonać istotne przesilenie w biografii twórczej autora. Świadczą o tym już pierwsze słowa Pamiętnika: „Niewątpliwie jest to dla mnie czas krytyczny: młodość przeszła doszczętnie i nastał czas, w którym nie wolno już zapowiadać, lecz trzeba dawać rzeczy mogące istnieć, mające chociażby pewne tylko prawa do istnienia”. Bezpośrednio jednak po tych słowach Brzozowski dodawał: „[…] jednocześnie coraz jaśniej występują wszystkie braki w przygotowaniu, wszystkie zaniedbania”. W Pamiętniku Brzozowski wypowiada się zarówno na temat filozofii (filozofem jest ten, kto „myśli całokształtem swego moralnego doświadczenia”), jak i poezji (która „musi być pojmowana jako twórcza autodefinicja człowieka”); obszerne partie poświęcone studiowanej wówczas wnikliwie przez Brzozowskiego literaturze angielskiej spotykają się w tym dziele z fragmentami poświęconymi literaturze francuskiej czy rosyjskiej; sąsiadują w nim ze sobą wypowiedzi dotyczące heglizmu i katolicyzmu; wreszcie, autor Pamiętnika jest stale zainteresowany najnowszymi zjawiskami w kulturze polskiej, której przygląda się z oddalenia, a zarazem poddaje namysłowi własną biografię i formację. Interdyscyplinarność tego tekstu powinna prowadzić do interdyscyplinarności poświęconej mu konferencji naukowej. Do udziału w niej zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin: filozofów, literaturoznawców (badających zarówno literaturę polską, jak i literatury innych narodów), kulturoznawców, historyków, teologów, badaczy myśli politycznej i społecznej oraz przedstawicieli innych dyscyplin, którzy sięgają do dorobku Stanisława Brzozowskiego. Organizatorzy nie chcą ograniczać zakresu problematyki, która może zostać podjęta w zgłaszanych referatach – chcemy jedynie, aby wystąpienia nawiązywały do kręgu zagadnień rozważanych przez Brzozowskiego na kartach pisanego przed jego śmiercią dzieła, przyczyniając się tym samym do lepszego zrozumienia tego ważnego dla polskiej kultury tekstu. Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień oraz jednostronicowych abstraktów. Zgłoszenia wraz z abstraktami (zawierające także podstawowe dane kontaktowe oraz afiliację) można wysyłać do 28 lutego 2022 roku na adres: pamietnik.konferencja@gmail.com. Najpóźniej do 7 marca zostanie ogłoszona informacja o zakwalifikowaniu zgłoszeń do udziału w konferencji, a uczestnikom zostanie wysłany wstępny program wydarzenia. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zamierzają zorganizować ją w trybie stacjonarnym, dopuszczają jednak także formę hybrydową lub wyłącznie zdalną – decyzja w tej sprawie zostanie podjęta bezpośrednio przed wydarzeniem i będzie uwzględniała sytuację związaną z pandemią COVID-19. Organizatorzy dołożą starań, aby ukazała się publikacja pokonferencyjna zawierająca artykuły powstałe na podstawie wygłoszonych referatów. Współorganizatorem konferencji jest Koło Naukowe Myśli Emancypacyjnej. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez kwartalnik filozoficzny „Kronos” oraz „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”. Komitet Organizacyjny mgr Karolina Filipczak mgr Tomasz Herbich mgr Konrad Wyszkowski Wojciech Łobodziński Benedykt O’Connor
Spotkanie w ramach Festiwalu Nauki: https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/roznorodnosc-spoleczna-dostep-do-opieki-zdrowotnej Równe traktowanie osób należących do różnych grup społecznych i kulturowych ma szczególne znaczenie w przestrzeni opieki zdrowotnej. Choć prawo gwarantuje równość, kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki doświadczały i nadal doświadczają dyskryminacji w kontaktach z instytucjami opieki zdrowotnej. Choć organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ruchy społeczne potrafią odnosić duże sukcesy w walce przeciw dyskryminacji, to, co raz wywalczone, nie jest dane na zawsze. Można to zaobserwować w krajach najwyżej rozwiniętych, w których zdobycze społeczne były największe. Zjawisko ograniczania praw społecznych w zakresie opieki zdrowotnej, na przykładzie sytuacji osób z niepełnosprawnościami, omówi dr Mariusz Baranowski (WS UAM), który wygłosi wykład pt. „Redefinicja pojęcia niepełnosprawności w «warunkowych» państwach dobrobytu: podejście welfare scarcity”. Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem badaczy i badaczek zagadnienia dostępu do opieki zdrowotnej w Europie. Link do spotkania: https://zoom.us/j/97144908572 Biorąc udział w spotkaniu pt.: „Różnorodność społeczna a dostęp do opieki zdrowotnej”, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Uniwersytet Warszawski. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych zostanie przekazana uczestnikom na początku spotkania. Kontakt: katarzyna.bielinska@uw.edu.pl , anna.chowaniec90@gmail.com Wydarzenie jest organizowane w ramach Projektu HcPubS: Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie realizowanego przez Centrum Bioetyki i Bioprawa na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycznej Uniwersytetu w Ulm, Instytut Historii Medycyny Uniwersytetu w Lublanie i Katedrę Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Rijece. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk (Chorwacja) i Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu (Słowenia) ze środków HERA – Humanities in the European Research Area (http://heranet.info) Public Spaces i Komisji Europejskiej w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, umowa nr 769478.
W dniach 15-16 października 2020 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja online zatytułowana „Aksjologiczna wizja patriotyzmu ” współorganizowana przez Wydział Filozofii UW oraz Instytut Filozofii UKSW. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania obrad dostępnych pod linkami: 15.10.20, godz. 10.00-19.20 https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=e698e6e044cae441ccf90f50d44503147 16.10.20, godz. 9.00-18.40 https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=eb466c2d3211498c2d8f478a546720e82 Szczegółowy program i aktualne informacje na temat konferencji są dostępne na stronie: https://sites.google.com/site/bochenskikonferencja2020/
Z okazji 3. Światowego Dnia Logiki 14 stycznia o godz. 16.00 prof. Stanisław Krajewski wygłosi online wykład pt. „Twierdzenie Gödla dla laików – i co z niego (nie) wynika”. Wykład potrwa ok. 30 minut. Odbędzie się na platformie Google Meet pod adresem: https://meet.google.com/civ-bzdg-wdz Organizatorzy uprzejmie proszą o przekazanie wiadomości o wykładzie potencjalnym zainteresowanym, a przede wszystkim – studentom. Światowy Dzień Logiki (World Logic Day, WLD) to inicjatywa o charakterze ogólnoświatowym mająca na celu promowanie logiki i jej osiągnięć w świecie naukowym oraz w społeczeństwie. Jej inicjatorzy wybrali 14 stycznia, który jest dniem urodzin Alfreda Tarskiego i zarazem dniem śmierci Kurta Gödla. Pierwszy WLD miał miejsce w 2019 r. i już wtedy w obchody tego dnia, wraz kilkudziesięcioma uczelniami z całego świata, włączył się Uniwersytet Warszawski. W tym samym roku inicjatywa została objęta patronatem UNESCO. Do tej pory na UW odbywały się z tej okazji mini sympozja popularnonaukowe. W tym roku z uwagi na epidemię WLD na UW będzie obchodzony nieco skromniej. Istnieje za to dodatkowo możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji online organizowanej przez inicjatorów WLD (szczegóły pod adresem: https://www.logicandreligion.com/2021-wlogic-day). Dzień Logiki na UW, 14 stycznia 2021 r., godz. 16.00; Google Meet: https://meet.google.com/civ-bzdg-wdz Serdecznie zapraszamy Organizatorzy
Serdecznie zapraszamy na spotkanie w dniu 22 stycznia 2021 roku, o godzinie 16:00- 18:30, podczas którego pani prof.dr hab. Ewa Bartnik z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi prelekcję na temat ,,Genetycznego modyfikowania człowieka”. Spotkanie jest realizowane w ramach zainicjowanych przez studentów bioetyki Uniwersytetu Warszawskiego spotkań bioetycznych, zrzeszających studentów, doktorantów, wykładowców i przyjaciół oraz pasjonatów nauki.   Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej: evenea. W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu poprzez rejestrację na stronie. Poniżej link do rejestracji:   https://evenea.pl/pl/wydarzenie/862604-6   Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu i dyskusji!

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa zapraszają na konferencję

Karol Marks 1818 – 1883

WALKA I PRACA 12–13 czerwca 2018 Uniwersytet Warszawski Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do 15 maja 2018 r. na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości filozofii Karola Marksa, numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w czwartym kwartale 2018 r. Program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej www.pf.uw.edu.pl w czerwcu 2018 r.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja „Przeglądu Filozoficznego” z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Henryka Elzenberga organizują w dniach 13-14 czerwca 2017 roku konferencję naukową pt. „Henryk Elzenberg. Emigracja wewnętrzna”. Informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej „Przeglądu Filozoficznego”: www.pf.uw.edu.pl

HENRYK ELZENBERG – informacje o konferencji

Announcement and Call for Papers Warsaw Workshop on Formal Truth Theories, September 28-30, 2017.

The Warsaw Workshop on Formal Truth Theories will be held at the University of Warsaw, Poland (Department of Logic, Institute of Philosophy) on September 28-30, 2017. General Information The notion of truth has been a long-standing centre of attention for logicians, philosophers and mathematicians. In particular, the logical properties of formal theories of truth have been revealed to be relevant to various philosophical questions, such as to discussions on deflationism, sources of semantic paradoxes, philosophical foundations of arithmetic, and many others. In view of this, numbers of aspects of axiomatic and semantic theories of truth have been extensively studied from various angles. The present Warsaw Workshop on Formal Truth Theories will contribute to the efforts having as their purpose a deeper understanding of the concept of truth. The aim of the meeting is to bring together researchers in logic, philosophy and mathematics addressing a wide range of truth-related topics in order to maintain common ground for new research, to discuss latest results and work in progress and to simply foster cooperation of researchers studying the notion of truth from different perspectives. The scope of the workshop topics includes, but is not limited to:
 • Model-theoretic versus axiomatic approaches to truth,
 • Syntactic and model-theoretic (non)conservativity of axiomatic truth theories,
 • The strength of reflection principles in axiomatic theories of truth,
 • Properties of satisfaction classes (in particular, weakly inductive satisfaction classes) in models of arithmetic,
 • Semantic paradoxes and their solutions,
 • Classical and non-classical logic in truth and satisfaction theories,
 • The relation between formal truth theories and the philosophical standpoints on truth (such as deflationism, correspondence theory, epistemic conceptions),
 • The role of the notion of truth – what philosophical and practical purposes it serves and how these purposes are achieved in various formal truth theories.
We are pleased to announce the following invited speakers:
 • Dora Achourioti (University of Amsterdam)
 • Ali Enayat (University of Gothenburg)
 • Kentaro Fujimoto (University of Bristol)
 • Volker Halbach (University of Oxford)
 • Graham Leigh (University of Gothenburg)
 • Albert Visser (Utrecht University)
Call for Papers: The workshop will include a session of contributed talks. Authors of contributed papers are requested to submit abstracts in pdf format of around 1000-1500 words by May 15th 2017, to the email address formaltruththeories@gmail.com. The abstracts should be prepared for blind-review; in particular, the author’s name, institutional affiliation and contact details should be specified separately in the email (not in the abstract). Authors of the accepted papers will have 30 minutes to present their work, including discussion. Important Dates: Submission deadline: May 15, 2017 Notification of acceptance: June 15, 2017 Workshop: September 28-30, 2017 Contact: formaltruththeories@gmail.com Conference website: http://formaltruththeories.pl/ Organizers: Cezary Cieśliński, Michał Godziszewski, Mateusz Łełyk, Bartosz Wcisło The workshop is a part of the project Formal truth theories financed by the National Science Centre, Poland (NCN), grant number 2014/13/B/HS1/02892.     Announcement and Call for Papers Formal Truth Theories 2017

The 1st Context, Cognition and Communication Conference June 15-18, 2016, Warsaw

The theme of the first CCC conference is: “Context dependence in language, action and cognition”. We invite papers related to this topic, falling in the areas of philosophy of language, philosophy of action, philosophy of mind, epistemology, natural language semantics, pragmatics, cognitive science, theoretical linguistics, semiotics, formal philosophy and philosophical logic. The topics may include, but are not limited to:
 • aspects of the contextualism-minimalism and contextualism-relativism debates,
 • issues of formal representations of context and conversational dynamics,
 • topics in the logic and semantics of indexicals and demonstratives,
 • analysis of the concept of background knowledge,
 • the problem of the roles of context in pragmatic inferences,
 • motivations for classical and non-classical approaches to mental and linguistic contents,
 • the impact of contexts on propositional attitude attributions,
 • the nature of context effects in cognition and language processing.
The following scholars have accepted our invitation to address the conference as plenary speakers: Genoveva Marti (ICREA and Universitat de Barcelona) Albert Newen (Ruhr-Universität Bochum) John Perry (Stanford University/University of California, Riverside) Stefano Predelli (University of Nottingham) The conference will take place on June 15-18, 2016, and will be hosted by the Institute of Philosophy, University of Warsaw. We invite submissions for 45-minute talks. A one-page abstract of maximum 500 words should be sent by email (to: ccc@obf.edu.pl) by the 1st of February, 2016. The abstract, in the pdf format, should be prepared for a blind peer review. After the conference, the authors of the accepted papers will be invited to submit extended versions of the conference papers to a special monograph or journal issue (details to be announced in the upcoming months). More information can be found at the conference webpage: http://ccc-conference.org/ The conference is organized jointly by: Institute of Philosophy, University of Warsaw and Centre for Philosophical Research

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego

z okazji trzechsetnej rocznicy śmierci Gottfrieda Wilhelma Leibniza zapraszają na konferencję

Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 – 1716

POZA CZASEM I PRZESTRZENIĄ

7 – 8 czerwca 2016 Uniwersytet Warszawski Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do 15 maja 2016 r. na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości filozofii Gottfrieda Wilhelma Leibniza, numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w czwartym kwartale 2016 r. Program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej www.pf.uw.edu.pl w czerwcu 2016 r.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Do pobrania:

Leibniz Poza czasem i przestrzenia plakat konferencji

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ – informacje o konferencji
Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informacje na temat konferencji Being a Human Being, Being a Personwspółorganizowanej przez Instytut Filozofii UW (Mikołaj Sławkowski-Rode) w Blackfriars Hall, University of Oxford, United Kingdom: http://philevents.org/event/show/9769 http://philevents.org/event/show/9830

Conference description Being a Human Booklet

Conference “Humane Philosophy and the Arts”

The conference is co-organized by: Institute of Philosophy, Warsaw University Blackfriars Hall, University of Oxford Ian Ramsey Centre for Science and Religion, University of Oxford

It will take place on the 19th of July 2014 and will be hosted by Blackfriars Hall, University of Oxford.

This call for papers is directed to graduate students and researchers in philosophy and aims for submissions connected to, or developing the conference theme. Philosophy’s relationship to the arts has been volatile. There have been periods when it has been widely understood that there is an intimate connection between philosophical and artistic endeavour. This was the case as recently as the nineteenth century. Benjamin Jowett in his introduction to Plato’s Republic warns his reader of Plato’s surprising hostility to poetry. He expresses confidence that to the contemporary reader, the idea of an ideological tension between poetry and philosophy will seem foreign. Less than a century later however T S Elliot, on declaring his retirement from philosophy in order to dedicate himself fully to the arts felt warranted to comment that the two had always been uneasy bedfellows. Today the rift between philosophy and the arts is especially severe in the Anglophonic world, where it is taken for granted that philosophical enquiry must take as its model the physical sciences. At the other end of the spectrum on the Heideggerian perspective, philosophy, in order to fulfil its ultimate task, should turn into mytho-poetical prophecy. These positions manifest two extremes, – on the former the artistic imagination should be excluded from the area of philosophical interest entirely; on the latter the arts and philosophy would arguably be indistinguishable ironically also denying each its specific epistemological value. Between the two a whole range of views may be available. The aim of the conference is to re-examine the philosophical import of the arts and the relationship between philosophical enquiry and artistic endeavour. However, rather than attempting to develop another philosophical theory of art, or an aesthetic taxonomy of its artefacts the intention is to investigate whether and where the two can meet each other, and to what extent those encounters can lead to mutual enrichment. Equally though this does not necessarily mean an attempt at ‘decoding’ philosophical claims conveyed in artistic form. Indeed whether it is possible to convey what is achieved by a work of in any other medium, philosophical content included, is by no means certain. Topics authors wish to focus on may include but are not limited to: – What is the relationship between philosophy and the arts? – Art as the medium of human self-understanding – Art and the re-enchantment of the world – Art as the medium of metaphysics – The social and moral functions of the arts – Imagination in art and philosophy (status and function) – Why do humans produce and appreciate art? – Can philosophy be carried out in art? – What could be meant by ‘Aesthetic understanding’? – Can the philosophical import of an artwork be put into words? – Why should Robert Nozick think that gesturing at a Rothko painting might be an appropriate response to the question ‚Why is there something rather than nothing?’ We invite abstracts of up to 500 words, to be sent in MS Word or Pdf format to: m.slawkowski-rode@uw.edu.pl Abstracts should be received by May 31st 2014 and acceptance notifications will be sent out by June 28st. The subject line of the email should be „Paper submission”. The cover page should include your name, your institutional affiliation, the title of the paper, and your email address. There are six to nine places available for presentations. Selected papers will have a 20 minute presentation followed by a 10 minute question time. A post conference publication containing selected short papers is being considered. Organizing Committee: Mikołaj Sławkowski – Rode (Institute of Philosophy, Warsaw University) Przemysław Bursztyka (Institute of Philosophy, Warsaw University) Ralph Weir (Blackfriars Hall, University of Oxford) This conference is organised by the Humane Philosophy Project. The Humane Philosophy Project is an international initiative based at the Universities of Oxford and Warsaw which aims to provide a home and a platform for the best contemporary examples of humane philosophy. For more information please contact ralph.weir@bfriars.ox.ac.uk (UK) or m.slawkowski-rode@uw.edu.pl (PL). More information about the conference as well as about the Humane Philosophy Project you can find on the conference’s page: http://philevents.org/event/show/14077

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Martina Bubera zapraszają na konferencję

MARTIN BUBER 1878 – 1965

FILOZOFIA DIALOGU

23 – 24 czerwca 2015 Uniwersytet Warszawski Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do 31 maja 2015 roku na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości filozofii Martina Bubera, numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w czwartym kwartale 2015 roku. Program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej www.pf.uw.edu.pl w czerwcu 2015 roku.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Do pobrania: MARTIN BUBER – informacje o konferencji    

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego Redakcja Przeglądu Filozoficznego zapraszają na konferencję

LUDZIE I ZWIERZĘTA RÓWNOWAŻENIE INTERESÓW

5 – 6 maja 2015 Uniwersytet Warszawski Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do 15 kwietnia 2015 roku na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w roku 2015. W szczególności interesują nas następujące zagadnienia:
 • eksperymenty na zwierzętach;
 • etyczne aspekty mięsożerności;
 • polowania, cyrk, wyścigi konne, zoo;
 • przemysłowy chów zwierząt;
 • spory prawne na temat karalności okrucieństwa wobec zwierząt;
 • świadomość u zwierząt;
 • symbolika zwierzęca w religii;
 • bestialstwo jako kategoria antropologiczna;
 • idealizacja zwierząt w literaturze pięknej i sztukach wizualnych;
 • zwierzęta w pracy i na wojnie.
Program konferencji będzie dostępny na stronie: www.pf.uw.edu.pl w drugiej połowie kwietnia 2015 roku. Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski ___________________________________________________________________________________ Do pobrania: LUDZIE I ZWIERZĘTA – plakat konferencji  

Organizatorzy Humane Philosophy Project oraz Zakład Filozofii Kultury IF UW mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pod tytułem “Humane Philosophy and Human Nature”, która odbędzie się w dniach 24-26 września 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim www.humanephilosophy.pl

  Konferencja ma na celu podjęcie zagadnień związanych z pojęciem natury ludzkiej w perspektywie różnych tradycji filozoficznych, kontekstów i konotacji kulturowych, a także jego znaczenia w odniesieniu do nauk przyrodniczych i społecznych. Jej podstawową intencją merytoryczną jest refleksja nad tym, do jakiego stopnia pojęcie to odgrywało i wciąż odgrywa rolę w moralnym i teoretycznym samorozumieniu człowieka oraz rozumieniu otaczającej go rzeczywistości. Wykłady stanowiące oś rozważań wygłoszą:
 • Agata Bielik-Robson (Nottingham University, Polska Akademia Nauk)
 • Jos de Mul (Erasmus University of Rotterdam)
 • Alojzy Nowak (Uniwersytet Warszawski)
 • Andreas Kinneging (Leiden University)
 • Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Andrew Pinsent (University of Oxford)
 • Marcin Poręba (Uniwersytet Warszawski)
 • Zofia Rosińska (Uniwersytet Warszawski)
 • Line Ryberg-Ingerslev (Aarhus University)
 • Anthony Steinbock (Southern Illinois University)
 • Kenneth Stikkers (Southern Illinois University)
 • Jerry Valberg (University College London)
Konferencja przewiduje także 12 krótkich równoległych referatów, które zostaną wygłoszone przez: Przemysława Bursztykę (IF UW), Richarda Elliotta (Heythrop College, University of London), Gabrielę Kurylewicz (IF UW, Fundacja Forma), Agatę Łukomską (IF UW), Silvio Marino (University of Naples), Ryana D. Meade (Loyola University Chicago School of Law), Jana Molinę (IF UW), Thomasa Pölzlera (University of Graz), Marcina Rychtera (IF UW), Mariję Selak (Zagreb University), Jana Swianiewicza (IF UW), oraz Phanomkorna Yothasorna (Thammasat University in Bangkok). Miejsce: 1. referaty plenarne: sala im. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, UW 2. „parallel short papers”: sale 211 i 212, budynek starego BUWu Ramowy program konferencji można znaleźć poniżej. Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.humanephilosophy.com ; www.humanephilosophy.pl oraz https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3501-HPHN-KONF Kontakt: dr Przemysław Bursztyka: pbursztyka@uw.edu.pl mgr Mikołaj Sławkowski – Rode: m.slawkowski-rode@uw.edu.pl Konferencja współorganizowana jest przez: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Ian Ramsey Centre for Science and Religion, Oxford University oraz Dalai Lama Cetre for Compassion, Oxford. Honorowym patronem wydarzenia jest Prorektor UW Alojzy Nowak. Konferencja otrzymała dotację Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Short Papers Timetable CONFERENCE TIMETABLE OVERVIEW
Szanowni Państwo, zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich innych zainteresowanych na dziesiątą edycję dwujęzycznej konferencji „Zlot Filozoficzny”, która odbędzie się w Warszawie w dniach: 3-5 lipca 2014 roku, w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 3. Staramy się stworzyć przyjazne warunki zwłaszcza dla dialogu przedstawicieli tak filozofii, jak i dziedzin w jakimś stopniu filozofii pokrewnych: logiki, lingwistyki, kognitywistyki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa oraz innych. Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdą Państwo na stronie: www.zlot.obf.edu.pl
Szanowni Państwo, Zakład Historii Filozofii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i współpracująca z nim Fundacja Historii Filozofii Polskiej zapraszają pracowników naukowych zajmujących się badaniem polskiego dziedzictwa filozoficznego oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem owego dziedzictwa do udziału w VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, dwudniowej naukowej konferencji, która odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim, w dniach 22 i 23 września 2014 roku, i poświęcona będzie „romantyzmom polskim”.  

VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej Formularz zgłoszenia na konferencję

WARSAW SUMMER HEGEL AND MARX SCHOOL 2013 The First Workshops Hegel’s Dialectic and the Method of ››Das Kapital‹‹ 22-26 September 2013, University of Warsaw

Organizers/Partners: • University of Warsaw: • Faculty of Philosophy and Sociology • The Hegel and Marx Society of Poland • Rosa Luxemburg Stiftung  

Workshops’ Topic

  The reception of Marx`s (and also Hegel’s) philosophy in Poland and other post-communist countries has long been burdened with an anathema of a political and historical nature. However, internationally, the contemporary social sciences see Marx as a crucial reference, one of the founding fathers of those disciplines. It is therefore high time to bring the reflection on Marx and Hegel and, more importantly, thinking along the lines of Marx and Hegel back to this part of Europe. It is particularly urgent as policy makers, as well as the public opinion, remain theoretically and practically disarmed in the face of the world’s structural crisis. The rationale for the workshops is not in the history of ideas or philosophy. Instead, Hegel and Marx are the key to conceptualising the core of actual reality. They pioneered in the critical, theoretical and multidisciplinary investigation of capitalism. The idea of the annual Warsaw Summer Hegel and Marx School, then, is to analyse Hegel’s and Marx`s concepts as they were developed, for the purpose of normative-critical understanding of modernity, the social being and capitalism. The first workshops are of a methodological character. We seek to reconstruct their respective social-political philosophies, hoping to uncover their heuristic potential – a reconstruction which welcomes the conceptualisation of breaks, leaps, discontinuities, tensions and contradictions present in their work. In times of worldwide economic crisis we ask about the ontological status of capitalism. That’s why we call for re-thinking and re-creating the dialectical – based on the idea that contradictions create the core of reality – methodology of synthetic, philosophical theories of capitalism in order to confront it with the “thing itself”.  

Organisational Matters

  The workshops will be held in Kuklówka (www.oswkuklowka.pl), a lovely little place outside Warszawa, between the 21st (arrival) and 27th (departure) of September.   I. For each of four workshop’s days, one of the tutors chooses a problem or a topic. They prepare an introductory speech and readings (the participants should get the list of texts a month before the workshops start), much like a seminar in which the other tutors take part as well. This takes up the first part of a day (circa 10 a.m. – 2 p.m.). The second part (4 p.m. – 8 p.m.) will be an afternoon seminar – prepared by another tutor – somehow related to the morning session. The third part (after 9 p.m.) is for individual consultations with tutors to choose sub-topics for articles (there is an option for the participants to write an article in cooperation with a tutor, selected articles will be published as part of a book). The evening creates also a possibility of viewing experimental movies and multimedia presentations (prepared among others by doctoral students of Universität der Künste Berlin). Every day new teachers start the cycle. The fifth, last day of the workshops is divided into two parts. The morning session (10 a.m. – 2 p.m.) gives an opportunity for participants to present their papers which could be a point of departure for articles in the projected book (the coordinators should be informed a couple of weeks before the workshops about the planned presentation of a paper). The afternoon session (4 p.m. – 8 p.m.) will conclude the previous days’ consultations.   II. Recruitment: CV, motivation letter and proficiency in English (passive and active skills) will be taken into account. The deadline for applications is 15 July. 30 participants will be accepted (students/doctoral students/postdocs/recognized researchers) from Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Lithuania, Serbia, Slovakia, Slovenia and Poland. Travel and accommodation expenses are covered (we can buy airline/train tickets or, if preferred, we can reimburse you – for details please contact us first). Students/PhD students can earn 3 ECTS points.   III. The tutors are Christopher Arthur (Sussex, UK), Riccardo Bellofiore (Bergamo, Italy), Agata Bielik-Robson (Warszawa, Poland; Nottingham, UK), Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig, Germany), Massimiliano Tomba (Padova, Italy), Monika Bobako (Poznań, Poland), Michał Kozłowski (Warszawa, Poland), Janusz Ostrowski (Warszawa, Poland).   IV. The topics are: 1. Christopher ArthurSystematic Dialectic2. Riccardo BellofioreLost in translation? The Marx-Hegel connection in ››Das Kapital‹‹, volume I, chapters 1-53. Agata Bielik-RobsonMarx and the Saving Critique of Religion4. Pirmin Stekeler-WeithoferMaking forms of collective action explicit. Hegel, Marx, and the logic of a social science5. Massimiliano TombaHegel-Marx disconnections; the lesson will be organised in two parts – 1) Marx’s Randglossen zu Adolph Wagners, in these notes Marx explains that his analysis does not set out either from the concept of value or from the concept of commodity, but from the commodity in its concreteness [Konkretum der Ware]; 2) consideration of the relationship between the worker and the employer in Hegel’s Philosophy of right (par. 67) on one side and in Marx’s criticism of Hegel (MECW, vol. 36, p. 178) on the other side; 6. Monika BobakoReligion and Secularization7. Michał KozłowskiAgency of the dominated in Hegel and Marx8. Janusz OstrowskiMarx between Schelling and Hegel: from the critique of ideology to the critique of political economy.   Submissions may be sent by email or regular post to: Janusz Ostrowski Ph. D. President of the Hegel and Marx Society of Poland (pthm.org.pl) University of Warsaw Institute of Philosophy Chair for Social Philosophy ul. Krakowskie Przedmieście 3 PL 00-927 Warszawa Poland (I) (+48) 22 552 01 40 (M) (+48) 609 293 067 j.k.ostrowski@uw.edu.pl  

Organisational Committee Katarzyna Bielińska, Natalia Juchniewicz, Michał Kozłowski, Konstanty Szydłowski, Agata Kowalewska (vice coordinator), Janusz Ostrowski (coordinator)

WARSAW SUMMER HEGEL AND MARX SCHOOL

POLISH-SCOTTISH PHILOSOPHY CONFERENCE 2013

    The conference programme and other details concerning the events can be found on the conference website at http://www.philoconference.uw.edu.pl/.   The W. Bednarowski Trust, University of Aberdeen, Scotland and the Institute of Philosophy, University of Warsaw, Poland are pleased to announce the Polish-Scottish Philosophy Conference and Workshop 2013 which will take place in J. Brudziński Hall, Kazimierzowski Palace, located on the University of Warsaw central campus (Krakowskie Przedmieście 26/28). The leading, but not exclusive, themes of both events are Epistemology and Political Philosophy. The conference lasts three full days 8-10 September 2013 and will have 28 invited participants including three keynote speakers: Professor Wlodek Rabinowicz (University of Lund), Professor John Skorupski (University of St Andrews), and Professor Tadeusz Szubka (Szczecin University). It will be preceded by a two-day workshop, 6-7 September 2013, for 15 Polish and Scottish PhD students. The workshop will be led by four academics: Wlodek Rabinowicz (Lund University), Jasper Kallestrup (University of Edinburgh), Ben Sachs (University of St Andrews), and Rafał Wonicki  (University of Warsaw).   The Organising Committee consists of six members: Robin Cameron, Jan B. Deregowski, and Nigel Dower – representing the University of Aberdeen and Adrian Kuźniar, Joanna Odrowąż-Sypniewska and Natalia Karczewska representing the University of Warsaw. The language of the conference and workshop is English. No registration fee will be charged. The W. Bednarowski Trust will finance meals and reimburse travel expenses for the invited participants; accommodation and venue expenses will be covered by the Institute of Philosophy, University of Warsaw. Although the main participants are by invitation, it is possible for some others interested to attend the day sessions. Polish-Scottish Philosophy Conference and Workshop 2013 has been officially endorsed by the Vice-Chancellor of the University of Warsaw, the Scots Philosophical Association, and The Committee on Philosophical Sciences of the Polish Academy of Sciences.

POLISH-SCOTTISH PHILOSOPHY WORKSHOP 2013

    The workshop programme and other details concerning the events can be found on the website at http://www.philoconference.uw.edu.pl/.   The W. Bednarowski Trust, University of Aberdeen, Scotland and the Institute of Philosophy, University of Warsaw, Poland are pleased to announce the Polish-Scottish Philosophy Conference and Workshop 2013 which will take place in J. Brudziński Hall, Kazimierzowski Palace, located on the University of Warsaw central campus (Krakowskie Przedmieście 26/28). The leading, but not exclusive, themes of both events are Epistemology and Political Philosophy. The conference lasts three full days 8-10 September 2013 and will have 28 invited participants including three keynote speakers: Professor Wlodek Rabinowicz (University of Lund), Professor John Skorupski (University of St Andrews), and Professor Tadeusz Szubka (Szczecin University). It will be preceded by a two-day workshop, 6-7 September 2013, for 15 Polish and Scottish PhD students. The workshop will be led by four academics: Wlodek Rabinowicz (Lund University), Jasper Kallestrup (University of Edinburgh), Ben Sachs (University of St Andrews), and Rafał Wonicki  (University of Warsaw). The Organising Committee consists of six members: Robin Cameron, Jan B. Deregowski, and Nigel Dower – representing the University of Aberdeen and Adrian Kuźniar, Joanna Odrowąż-Sypniewska and Natalia Karczewska representing the University of Warsaw. The language of the conference and workshop is English. No registration fee will be charged. The W. Bednarowski Trust will finance meals and reimburse travel expenses for the invited participants; accommodation and venue expenses will be covered by the Institute of Philosophy, University of Warsaw. Although the main participants are by invitation, it is possible for some others interested to attend the day sessions. Polish-Scottish Philosophy Conference and Workshop 2013 has been officially endorsed by the Vice-Chancellor of the University of Warsaw, the Scots Philosophical Association, and The Committee on Philosophical Sciences of the Polish Academy of Sciences.

Szanowni Państwo! W dniach 8-9 listopada 2013 w sali 308 w gmachu Starego BUW-u (III piętro) odbędzie się międzynarodowa konferencja „Ethics and Education”, organizowana przez Instytut Filozofii oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja będzie się odbywała w języku angielskim.

Dla studentów Filozofii uczestnictwo w konferencji równa się zaliczeniu 30-godzinnego wykładu monograficznego.

W imieniu organizatorów Joanna Górnicka-Kalinowska

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego

z okazji dwudziestej rocznicy śmierci Karla Poppera zapraszają na konferencję

KARL POPPER 1902 – 1994 PRZECIW DOGMATOM

10 – 11 czerwca 2014 Uniwersytet Warszawski Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do 15 maja 2014 roku na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości filozofii Karla Poppera, numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w czwartym kwartale 2014 roku. Program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej www.pf.uw.edu.pl w czerwcu 2014 r.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

KARL POPPER – informacje o konferencji

KARL POPPER – plakat konferencji

Conference Hegel and Marx on the Global Crisis 22.-23. October 2012, University of Warsaw

Organizers/Partners:
 • University of Warsaw:
 • Faculty of Philosophy and Sociology
 • Faculty of Law and Administration
 • The Hegel and Marx Society of Poland
 • Rosa Luxemburg Stiftung

Conference Program University of Warsaw, Central Campus  Kazimierzowski Palace – Brudziński's Hall

Sunday, 21 October

18.00-23.00 Opening party – Harenda Restaurant, Krakowskie Przedmieście 4/6

Monday, 22 October

09.30 Registration 10.00 Conference inauguration and welcome of participants 10.30 Andreas Arndt (Berlin, Germany): Keynote speech – Hegel, Marx and Freedom Discussion 12.00 Harry Cleaver (Austin, Texas – USA): Rupturing the Dialectic: The Struggle against Work, Financial Crisis and Beyond Discussion 13.00-13.15 Coffee break 13.15 Jakub Kloc-Konkołowicz (Warszawa, Poland): Marxian Critique of Hegel’s Dialectic of Recognition Discussion 14.00 Lunch – Harenda Restaurant, Krakowskie Przedmieście 4/6 16.00 Tommaso Redolfi Riva (Florence, Italy): Bailey and Ricardo in Marx’s Presentation of the Form of Value Discussion 16.45 Michał Herer (Warszawa, Poland): Beyond speculation 17.30 Coffee break 17.45 Joanna Bednarek (Poznań, Poland): The Crisis of Capitalism in Three Feminist Dystopias Discussion 18.30 Janusz Ostrowski (Warszawa, Poland): Dialectic of Secularization Discussion 19.15 Ewa Majewska (Kraków, Poland): A Marxist Legacy. Love and Revolution in the Contemporary Socialist Feminism Discussion 20.00 Lino Veljak (Zagreb, Croatia): Re-Thinking Hegel’s and Marx’s Actuality Discussion

Tuesday, 23 October

10.00 Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig, Germany): Keynote speech – Hegel and Marx downside up. How realism and idealism dialectically swap their places in Hegelian ‘social democratic’ liberalism and Marxian communist Utopia Discussion 11.30 Riccardo Bellofiore (Bergamo, Italy): Lost in translation? Once again on the Marx-Hegel connection Discussion 12.30 Coffee break 12.45 Owen Hatherley (London, UK): Urban Machine: Marx and Engels on the English Industrial City Discussion 13.30 Krystian Szadkowski (Poznań, Poland): Reading Marx in the times of double crisis. Higher education system as a site of production, exploitation and struggle Discussion 14.15 Lunch – Harenda Restaurant, Krakowskie Przedmieście 4/6 16.00 Andrzej Przyłębski (Poznań, Poland): Hegel’s political theory as a source of cultural critique Discussion 16.45 Małgorzata Kowalska (Białystok, Poland): The “Global Crisis” as an Invitation to Leaving History Discussion 17.30 Coffee break 17.45 Boyan Znepolski (Sofia, Bulgaria): Transforming social critique in times of crisis: from pragmatism back to Marx Discussion 18.30 Michał Kozłowski (Warszawa, Poland): Marxism and Social Sciences Discussion 19.45 Tomasz Wiśniewski (Warszawa, Poland): Historical Materialism as a Theory of Freedom Discussion 20.30 Closing of the conference

Conference Programme

Między mitem a filozofią

Bruno Schulz (1892-1942)

25-27 czerwca 2012 roku

Austriackie Forum Kultury Warszawa, ul. Próżna 8 Organizatorzy:  Prof. dr hab. Zofia Rosińska, dr Joanna Michalik, dr Przemysław Bursztyka

25 czerwca 2012 roku 10.00-13.00 Rzeczywistość jest cieniem słowa 10.00-10.30 Prof. dr hab. Iwona Lorenc Figuralność prozy Brunona Schulza 10.30-11.00 Dr Adam Lipszyc Kolory odnalezione. Schulza Freudem, Freuda Benjaminem 11.00-11.30 Mgr Przemysław Tacik Schulz i Kafka wobec Prawa 11.30-12.00 Mgr Ireneusz Łysik Filatelistyczne inklinacje Brunona Schulza i Waltera Benjamina 12.00-12.30 Dr Wiera Meniok Akt artystyczny jako konfrontacja kreacji i interpretacji: przypadek hermeneutyki fenomenologicznej Bruno Schulza moderator Dr Joanna Michalik 13.00-14.00 przerwa na lunch 14.00-17.45 Credo filozoficzne: panmaskarada 14.00-14.30 Prof. dr hab. Zofia Rosińska Hermeneutyka doświadczenia źródłowego w recenzjach i listach Bruno Schulza 14.30-15.00 Dr Przemysław Bursztyka „Szczeliny w nieskończoność”. Bruno Schulza metafizyka śladu 15.00-15.30 Dr Joanna Michalik „Mesjasz leży odłogiem”. O metafizycznych pretensjach prozy Bruno Schulza 15.45-16.00 przerwa na kawę 16.00-16.30 Dr Adam Górniak Ironiczna mityzacja metafizyki 16.30-17.00 Dr hab. Artur Jocz Brunona Schulza gnostyczna mityzacja metafizyki 17.00-17.30 Dr Dariusz Konrad Sikorski Metafizyczne aspekty rzeczywistości: filozofowanie Brunona Schulza moderator Dr Wiera Meniok 26 czerwca 2012 roku 10.00-14.15 Rumowiska kultury 10.00-10.30 Prof. dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak Postępowy koniec świata. Uwagi o Komecie Brunona Schulza 10.30-11.00 Dr Arkadiusz Kalin Zaklinanie katastrofy – Kometa Brunona Schulza 11.00-11.30 Dr Marcin Całbecki Schulz – dadaista? Parodystyczna krytyka kultury europejskiej w opowiadaniu Brunona Schulza Dodo 11.45-12.00 przerwa na kawę 12.00-12.30 Mgr Małgorzata Balcerzak „Spacery sceptyka przez rumowiska kultury”. Wyobraźnia mityczna Brunona Schulza i Michała Ajvaza 12.30-13.00 Aleksander Furtak „Cały smutny i jałowy Olimp”. Powracanie tradycji kultury w twórczości Brunona Schulza 13.00-13.30 Brian Banks A European from Drohobycz: New Discoveries in the Life of Bruno Schulz 13.30-14.00 Ostap Dzondza Studencki Teatr „Alter” z Drohobycza: wątki i inspiracje schulzowskie moderator Dr Przemysław Bursztyka 14.15-15.15 przerwa na lunch 15.15-17.30

Schizoidalne anatomie 15.15-15.45 Dr Anna Szyjkowska Wnętrze, zewnętrze i metamorfozy w fizjonomiach u Bruno Schulza 15.45-16.15 Mgr Agata Rosochacka Rekonwalescenci, dziwotwory i kaleki. Brunona Schulza ciała protetyczne 16.15-16.45 Mgr Piotr Jakub Wąsowski Bruno na czworakach – rzecz o masochizmie w twórczości Bruno Schulza 16.45-17.15 Mgr Dawid Matuszek Père-wersja Brunona Schulza moderator Dr Joanna Michalik

27 czerwca 2012 roku 10.00-11.45

Ciemny fluid materii 10.00-10.30 Dr hab. Maria Gołębiewska Status prawa natury w prozie Bruno Schulza 10.30-11.00 Mgr Anna Cieślak Paradoksy materii. Amorficzność i forma w prozie Brunona Schulza 11.00-11.30 Mgr Agnieszka Dauksza „Nie ma materii martwej – martwota jest jedynie pozorem”. O ambiwalencjach Schulzowskiego materializmu moderator Dr Wiera Meniok 11.45-12.00 przerwa na kawę 12.00-16.30 Mitologia szumi w naszej krwi 12.00-12.30 Prof. dr hab. Wojciech Owczarski Między mitem a świtem. O Schulzowskiej wizji snu 12.30-13.00 Dr Marzena Karwowska Proza Brunona Schulza w świetle mitokrytyki 13.00-13.30 Mgr Anna Zofia Jaksender Bruno Schulz i genealogia mitotwórczych głębi 13.45-14.45 przerwa na lunch 14.45-15.15 Dr Piotr Nowak W stronę mitu (Jacob Taubes, Bruno Schulz) 15.15.-15.45 Orna Mundschine Myth and Nostalgia in the Sanatorium Under the Sign of the Hourglass. A Political Reading of the Novel 15.45-16.15 Aviv Livnat Bruno Schulz and the Yiddish-Polish Avant-Garde moderator Prof. dr hab. Zofia Rosińska
W dniach 6 – 7 czerwca 2011 roku Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego organizują konferencję naukową.

DAVID_HUME_-_program_konferencji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego z okazji setnej rocznicy śmierci Williama Jamesa zapraszają na konferencję

WILLIAM JAMES FILOZOFIA BEZ DEFINICJI

31 maja – 1 czerwca 2010 roku Sala Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Materiały do pobrania: Plakat Afisz Program konferencji Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200 – 300 słów) należy nadsyłać do 15 kwietnia 2010 r. na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który będzie w całości poświęcony filozofii Williama Jamesa i ukaże się w czwartym kwartale 2010 roku.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Warsztaty odbędą się w sali 205 w Starym Gmachu BUW / The Workshop will take place at Old Library Building at Krakowskie Przedmieście 24/26, room 205 PROGRAMME   Thursday 28th January 2009 14:15 – 15:30 Jan Hauska, “Invincible Dispositions” 15:30 – 16:30 Emma Tobin (University of Bristol) “On the Identity of Dispositional and Categorical Properties” 17:00 – 18:00 Alexander Bird (University of Bristol) “Time and Background-Free Theories”   Friday 29th January 2009   10:00 – 11:15 Stephen Mumford (University of Nottingham) “Counterfactuals, Preventions and Absences” 11:45 – 12:45 Leszek Wronski (UJ) “Causal Completeness and Completability in Classical Probability Spaces” 12:45 – 14:15 Lunch break 14:15 – 15:15 Tomasz Bigaj (UW) “Ungrounded dispositions in quantum mechanics” 15: 45 – 16:45 Markus Schrenk (University of Nottingham) “Resisting Metaphysical Necessity” 16:45 – 18:15 Stathis Psillos (University of Athens) “Mechanisms sans Metaphysics” Paper Abstracts Alexander Bird TIME AND BACKGROUND-FREE THEORIES In this paper I wish to begin to explore the consequences for metaphysics of thinking that a good physical theory should be background-independent. More generally I want to ask whether the conception of time not as a background but as an active component of the physical universe has any significant consequences for metaphysics. Jan Hauska INVINCIBLE DISPOSITIONS A number of arguments have recently been offered in support of the thesis that dispositional properties at the fundamental level are not susceptible to finks. I comment on one of them (ZNature’s Metaphysics, pp. 60-2), suggest another one, and contend that some fundamental dispositions are immune not only to finks but also to masks. Stathis Psillos MECHANISM SANS METAPHYSICS There have been two broad conceptions of causation. The first conception of causation, which may be called dependence or successionist, takes it that causation is a relation between two externally related events and is such that the cause is robustly related to the effect. The second conception, which may be called productive or generative, takes it that causation is a relation between two internally connected events and is such that the cause produces or generates the effect. There are several ways to unpack the idea of causation as a productive or generative relation, but the most prominent one (and, ultimately, the common factor in all ways) is that cause and effect are related by a mechanism, which is such that on being stimulated by the cause, it generates the effect. In this paper, I will examine several varieties of the mechanistic approach to causation in light of three plausible desiderata: Plausibility (a plausible account should be given of how the cause produces the effect) Generality (the causal connection should be generalisable: it should obtain in all kinds of domain) Autonomy (higher-level causation should have some kind of autonomy; it should not be parasitic on causation at the physical level) It will be argued that none of the traditional mechanistic approaches to causation satisfies jointly all three desiderata. Then, attention will be given to recent dualistic conceptions of mechanisms, advanced by Machamer, Darden and Craver, as well as to monistic conceptions, advocated by Glennan. It will be claimed that they too fail to satisfy the foregoing desiderata and that they generate different but important metaphysical commitments—the MDC approach to brute powers and the Glenna approach to non-mechanical laws. These problems will be alleviated if we leave the metaphysics of mechanisms behind and think of mechanisms purely in methodological terms. Markus Schrenk “RESISTING METAPHYSICAL NECESSITY” Our intuition that there is a de re connection in nature has one source in the felt resistance of the world against our wilful actions: I can’t lift this heavy weight, run 10k in under 40min, walk through this wall, etc. Under Hume’s spell, who has denied that this intuition is veridical, even anti-Humeans have neglect this source and they focus entirely on a route against Hume that leads via Kripkean considerations. As a consequence, the link in nature that is widely accepted amongst anti-Humeans — metaphysical necessity — shares features of semantic, logical, apriori, analytic necessity. In this paper I indicate that, because of these mentioned features, the Kripkean route is a doubtful way to the wanted de re connection in nature and that the first mentioned path — via the felt resistance of the world against our wilful actions — is more promising after all. Emma Tobin ON THE IDENTITY OF DISPOSITIONAL AND CATEGORICAL PROPERTIES Strawson (2008) argues that there is no real distinction between an object’s categorical properties and its dispositional or power properties. He argues for this on the basis that if there were a real distinction between them, then they would have to be separable, and thus, must be capable of existing without each other. If the two properties are inseparable then they are numerically identical. Thus, there is no real distinction between the two. Pace Strawson, Oderberg (2009) argues that essence rather than identity grounds inseparability. This paper addresses other arguments for the non-identity of dispositional and categorical arguments. CAUSAL COMPLETENESS AND COMPLETABILITY IN CLASSICAL PROBABILITY SPACES Leszek Wroński In my talk I would like to present some results concerning the notions of „causal completeness” and „causal completability”. A probability space is causally complete if any correlation between logically independent events in it possesses an explanation by means of a common cause (in the Reichenbachian sense). The notion of causal completeness may be extended so that an explanation by other means is accepted. The first result (due to Marczyk and Wroński 2009) states that a finite probability space has a uniform probability measure iff every correlation between logically independent events in it possesses a Reichenbachian common cause or a so called Reichenbachian common cause system of size 3. The second result is that every probability space may be extended (with the measure being preserved) to a causally complete space. I also present some problems regarding extension of these results to non-classical probability spaces. UNGROUNDED DISPOSITIONS IN QUANTUM MECHANICS Tomasz Bigaj General metaphysical arguments have been proposed in favour of the thesis that all dispositions have categorical bases (Armstrong; Prior, Pargetter, Jackson). These arguments have been countered by equally general arguments in support of ungrounded dispositions (Molnar, Mumford). I believe that this controversy cannot be settled purely on the level of abstract metaphysical considerations. Instead, I propose to look for ungrounded dispositions in specific physical theories, such as quantum mechanics. I explain why non-classical properties such as spin are best interpreted as irreducible dispositional properties, and I give reasons why even seemingly classical properties, for instance position or momentum, should receive a similar treatment when interpreted in the quantum realm. Contrary to the conventional wisdom, I argue that quantum dispositions should not be limited to probabilistic dispositions (propensities), and I show reasons why even possessing well-defined values of parameters (being in an eigenstate) should qualify as dispositional properties, not categorical ones. I also discuss the issue of the actuality of quantum dispositions, arguing that it may be justified to treat them as mere potentialities whose being has a lesser degree of reality than that of classical categorical properties, due to the incompatibility relations between non-commuting observables.
Skip to content slot gacor https://ibufoundation.or.id/totoup/ situs toto situs toto situs toto slot gacor slot gacor bento4d