Henryk Elzenberg. Emigracja wewnętrzna

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja „Przeglądu Filozoficznego”
z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Henryka Elzenberga
organizują w dniach 13-14 czerwca 2017 roku
konferencję naukową pt. „Henryk Elzenberg. Emigracja wewnętrzna”.

Informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej „Przeglądu Filozoficznego”: www.pf.uw.edu.pl

HENRYK ELZENBERG – informacje o konferencji

Skip to content