Karol Marks. WALKA I PRACA

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego
z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa zapraszają na konferencję

Karol Marks

1818 – 1883

WALKA I PRACA

12–13 czerwca 2018 Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do 15 maja 2018 r. na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości filozofii Karola Marksa, numerze “Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w czwartym kwartale 2018 r. Program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej www.pf.uw.edu.pl w czerwcu 2018 r.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Skip to content