Martin Buber. Filozofia Dialogu


Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
i
Redakcja Przeglądu Filozoficznego
z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Martina Bubera
zapraszają na konferencję

MARTIN BUBER
1878 – 1965

FILOZOFIA DIALOGU

23 – 24 czerwca 2015
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do 31 maja 2015 roku na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości filozofii Martina Bubera, numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w czwartym kwartale 2015 roku. Program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej www.pf.uw.edu.pl w czerwcu 2015 roku.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Do pobrania: MARTIN BUBER – informacje o konferencji

Skip to content