13.03.2018 – wykład dr. Marka Pokropskiego

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Seminarium Instytutu Filozofii, które odbędzie się we wtorek 13 marca 2018 roku, o g. 15.30 w sali 109.
W programie wystąpienie dr. Marka Pokropskiego pt. „Czy potrzebujemy fenomenologii by wyjaśnić świadomość?”

A oto czego będzie dotyczyć wystąpienie:
Świadomość stała się popularnym tematem badawczym w naukach kognitywnych w latach 90’ między innymi za sprawą głośnej książki D. Chalmersa „Świadomy umysł”, w której sformułował on tzw. Trudny problem świadomości. W filozofii natomiast problem świadomości nie jest ani przesadnie trudny (a na pewno nie trudniejszy od innych fundamentalnych pytań filozoficznych) ani nowy, i stanowi jedno z podstawowych zagadnień, w szczególności dla filozofii transcendentalnej, do której zaliczyć można także fenomenologię Husserla. Pewną nowością, którą kognitywistyka rozwija dzisiaj i która pociąga za sobą ciekawe konsekwencje teoretyczne, jest próba naturalistycznego wyjaśnienia świadomości np. w sposób mechanicystyczny.

Na spotkaniu seminaryjnym rozważę pytanie: czy możliwe i pożądane jest połączenie refleksji fenomenologicznej nad świadomością z wyjaśnianiem naturalistycznym? Jakie są zalety i ograniczenia takiego połączenia? W tym celu omówię różne modele wyjaśniania w naukach kognitywnych i ich zastosowanie w wyjaśnianiu świadomości. Będę argumentował za pluralizmem eksplanacyjnym oraz możliwością teoretycznej integracji, ale nie unifikacji, fenomenologii i wyjaśnień mechanicystycznych.

Skip to content