Strona Główna > Badania > Zasady obsługi administracyjnej dokumentów (umowy, wyjazdy, płatności) > Nowe wzory umów obowiązujące od 01.10.2016

Nowe wzory umów obowiązujące od 01.10.2016

Informujemy, że od 1 października 2016 roku obowiązuj nowe wzory umów.  Uwaga: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego UW.
Nowe druki są dostępne na naszej stronie: http://www.filozofia.uw.edu.pl/badania-i-konferencje/zasady-finasowania-badan-w-if-uw/ogolne-zasady-obslugi-projektow-badawczych/
oraz na stronie WFiS UW:
http://wfis.uw.edu.pl/sekcja-badan/informacje-dotyczace-umow-zawieranych-z-osobami-fizycznymi/