Publikacje

W wydawnictwie Brill ukazała się właśnie monografia pod redakcją prof. P. Stalmaszczyka i prof. M. Tałasiewicza, pt. The Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy of Language. W międzynarodowym zespole autorskim są również pracownicy naszego Wydziału: prof. A. Brożek, J. Jadacki, J. Odrowąż-Sypniewska. Link: https://brill.com/view/title/60923?rskey=Hnl6Zr&result=1