Strona Główna > Badania > Sekretariat ds. badań

Sekretariat ds. badań

Sekretariat ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą pracuje zdalnie.

Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl.

W sprawach wymagających kontaktu osobistego, zaplanowano dyżury w godz. 10-14, jednakże mając na uwadze zalecenia Dziekana dotyczące ograniczenia kontaktów osobistych, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy i umówienie spotkania.

Dokumenty można pozostawiać w skrytce Sekretariatu na pierwszym piętrze IF (skrytka „Sekcja badań”).

Sekretariat IF ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zajmuje się wsparciem administracyjnym badań naukowych. Rozlicza finansowania ze środków wewnętrznych Wydziału Filozofii i Socjologii UW i zewnętrznych (granty). Sprawuje nadzór nad obiegiem dokumentacji: zamówieniami i zgłoszeniami związanymi z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi (konferencje, kwerendy, wystąpienia), przygotowywaniem, kompletowaniem i obiegiem administracyjnym umów oraz wniosków o finansowanie projektów badawczych, opracowywaniem danych w zakresie ewaluacji jednostki i dyscypliny.

Anna Miąskiewicz  (subwencja, środki Dyrekcji IF UW)
tel. 22-55-23-744
e-mail: a.miaskiewicz2@uw.edu.pl
pokój 314 (III piętro)
wtorek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00

Marta Wiszniewska-Radzka  (granty, subwencja, środki Dyrekcji IF UW)
tel. 22-55-23-748
e-mail: m.wiszniewska4@uw.edu.pl
pokój 314 (III piętro)
poniedziałek: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00

Anna Zuber (granty, subwencja, środki Dyrekcji IF UW) 
tel. 22-55-23-752
e-mail: a.zuber@uw.edu.pl
pokój 314 (III piętro)
wtorek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00
 
Beata Kalińska (Obsługa Finansowa)
tel. 22-55-23-750
e-mail: b.kalinska@uw.edu.pl
pokój 314 (III piętro)