33. Sympozjum Wittgensteinowskie

20 Jan, 2010; News Conferences Announcements

Szanowni Państwo!

W imieniu Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesselschaft, zapraszamy Państwa do udziału w

33. Międzynarodowym Sympozjum Wittgensteinowskim,

które odbędzie się tradycyjnie w Kirchbergu am Wechsel w Austrii, w dniach 8.-14. sierpnia 2010 roku. Tematem przewodnim konferencji będzie “Obraz i Obrazowanie w Filozofii, Nauce i Sztuce“. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.alws.at/index.php/wittgenstein/symposium_aktuell/. W dniach poprzedzających konferencję odbędzie się także – po raz drugi – Szkoła Letnia. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.alws.at/index.php/wittgenstein/ilwi/2nd_ludwig_wittgenstein_summer_school/.