Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW ogłasza wybory!

15 Oct, 2012; News Announcements

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW ogłasza wybory do:

  • Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Filozofii (5 mandatów)
  • Rady Instytutu Filozofii (11 mandatów)
  • Rada Wydziału Filozofii i Socjologii (9 mandatów)
  • Parlamentu Studentów UW (2 mandaty)

Kalendarz wyborczy:

22.10.2012 roku (poniedziałek), godz. 10:00-16:00 w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w formie głosowania urnowego;

Kandydatury należy składać na piśmie w biurze ZSS UW do dnia 18 października 2012 roku w godzinach pracy biura: 09:00-17:00.

Procedurę wyborczą w dniu głosowania przeprowadzi Komisja Skrutacyjna powołana przez Komisję Wyborczą Samorządu Studentów UW. W jej skład wejdą osoby zaproponowane przez kandydatów oraz pełnomocników list.

W trakcie wyborów można głosować na określonych kandydatów, najwyżej tylu, ile mandatów jest do obsadzenia w danym organie. Będzie można głosować na kandydatów z różnych list, o ile takie zostaną zgłoszone.

Głosujący okazują ważną legitymację studencką, ważny indeks jednostki lub aktualne zaświadczenie z sekretariatu jednostki poświadczające status studenta jednostki wraz z odpowiednim dokumentem ze zdjęciem.

Mężów zaufania zgłasza się na piśmie do chwili rozpoczęcia procedury liczenia głosów.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie protokołu wyborczego w budynku bezpośrednio po jego sporządzeniu.

Kontakt z Komisją Wyborczą Samorządu Studentów UW (KW SS UW) – Krakowskie Przedmieście 24; tel./fax: (22)55-20-809, (22)55-22-612; tel. kom.: 602 769 693, g.drobiszewski@samorzad.uw.edu.pl

Więcej informacji o wyborach i uchwały KW SS na stronie ukw.samorzad.uw.edu.pl