Konkurs Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego: “Debiuty Filozoficzne”

18 Oct, 2012; Konkursy

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
ogłasza otwarcie konkursu

pn. “Debiuty Filozoficzne”.

Najlepsze prace pisemne z zakresu filozofii przygotowane przez studentów lub uczniów zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach Ruchu Filozoficznego.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w czasie trwania konkursu uczęszczają do szkół lub studiują na uczelniach wyższych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.
Zagadnienia konkursowe to:

1. Tradycje polskiej myśli filozoficznej i ich wpływ na współczesność;
2. Wielokulturowość – wyzwanie czy problem?;
3. Filozofowanie a współczesna kultura polska;
4. Pojęcie informacji wyłożone logicznie lub filozoficznie;
5. Sprawiedliwość społeczna – potrzeba czy zbytek?;
6. Logiki nieklasyczne jako narzędzia poznania filozoficznego;
7. Filozoficzne konsekwencje neodarwinizmu;
8. Podstawy współczesnej moralności – relatywizm a absolutyzm aksjologiczny.

Prace należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2013 roku do godziny 24:00.

Szczegóły znajdują się na stronie: http://ptfwarszawa.wordpress.com/2012/10/13/debiuty-filozoficzne/