30 września 2013 roku mija termin składania wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

2 Aug, 2013; News Announcements Stypendia

Szanowni Państwo,
Biuro Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie przypomina, że 30 września 2013 roku mija termin składania wniosków w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:
– Ministerstwa: www.mnisw.gov.pl
– BOB UW: http://www.bob.uw.edu.pl/aktualnosci.htm

W Biurze Obsługi Badań UW informacji dotyczących NPRH udziela p. Izabela Gregorczuk-Stasiak, e-mail: izagata@adm.uw.edu.pl, tel. (22) 55 24 211.

Prosimy pamiętać o konieczności wcześniejszego złożenia wniosku w BOB, w celu uzyskania podpisów władz uczelni.