VIII Ogólnopolska konferencja doktorantów pt. “Kierunki badawcze w filozofii”

22 Apr, 2014; News Conferences Announcements

Komitet Organizacyjny zaprasza Państwa do udziału w konferencji

KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW

Konferencja odbędzie się w dniu 16 maja 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Grodzkiej 52.
Celem Konferencji jest przegląd oraz zaprezentowanie najnowszych badań, które są prowadzone i rozwijane w ramach obecnie podejmowanych projektów badawczych w naukach filozoficznych.
Do udziału w Konferencji zapraszamy młodych naukowców, którzy posiadają częściowo lub całościowo sprecyzowaną tematykę i strukturę swojej przyszłej rozprawy doktorskiej. Tym samym chcemy umożliwić prelegentom przedstawienie pomysłu w formie naukowego  referatu.
Prosimy o wysyłanie gotowych tekstów wystąpień (referatów) lub prezentacji na adres e-mail: konferencja.doktoranci@gmail.com do 25 kwietnia 2014 roku.
Czas prezentacji referatu maks. 15 minut.
Autorzy zakwalifikowanych tekstów zostaną powiadomieni drogą mailową do 2 maja 2014 roku.
Termin nadsyłania całych artykułów do publikacji zostanie ogłoszony w trakcie Konferencji.
Opłata konferencyjna wynosi 100 PLN i obejmuje publikację pokonferencyjną.
Program Konferencji uwzględnia catering w przerwach między wystąpieniami.
Patronat naukowy nad Konferencją obejmują: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Estetyka i Krytyka” oraz „Zeszyty Naukowe TD UJ”.
Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów drogą korespondencji elektronicznej na adres: konferencja.doktoranci@gmail.com