Uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia, godz. 11.00, na kampusie głównym UW

30 Jul, 2014; News Announcements

Ciąg dalszy…

Praca sekretariatów IF w czasie przerwy wakacyjnej

17 Jul, 2014; News Dyżury i zmiany w zajęciach Announcements

Ciąg dalszy…

Informacja dla studentów pierwszych lat na kierunkach Filozofia, Bioetyka i Kognitywistyka prowadzonych w Instytucie Filozofii UW

14 Jul, 2014; News Announcements

Ciąg dalszy…

14 Jul, 2014; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Halina Walentowicz przenosi dyżur z czwartku (17.07.2014) na piątek (18.07.2014), w godz. 15.00 – 16.00 (z powodu choroby).

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Fenomen dobra”

12 Jul, 2014; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

10 Jul, 2014; Dyżury i zmiany w zajęciach

Prof. Stanisław Krajewski przenosi dyżur z czwartku – 10 lipca 2014 roku, na piątek –  11 lipca 2014 roku, na godz. 12:30 (z powodu wyjazdu).

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej na rok 2014/2015

8 Jul, 2014; News Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Studia Podyplomowe w Instytucie Filozofii UW od roku akademickiego 2014/2015

7 Jul, 2014; News Announcements

Ciąg dalszy…

Conference “Slavic Reception of the Thought of Hegel” at the Institute of Philosophy of the University of Warsaw

5 Jul, 2014; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Summer Colloquium “Aesthetics & Experience” at the Institute of Philosophy of the University of Warsaw

2 Jul, 2014; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Erasmus – 67 stypendiów na praktyki zagraniczne

1 Jul, 2014; News Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Dyżury Komisji Stypendialnej ZSS IF – składanie dokumentacji – miejsca w domu studenta w 2014/2015

1 Jul, 2014; News Announcements

Ciąg dalszy…