Zaproszenie HC DELab UW – Lou BURNARD – 26.01.2015

24 Jan, 2015; News Announcements Wykłady gościnne

W ramach cyklu konferencji i warsztatów Humanistyka Cyfrowa: projekty, ludzie, teoria,
w ramach wykładu gościnnego na UW Wioletty Miśkiewicz CNRS/IHPST/Paryż
we współpracy z DELab UW w poniedziałek 26 stycznia 2015 roku

Lou BURNARD
(Oxford/Paryż)
wygłosi wykład:

What is the Text Encoding Initiative?
(and how did it get to be that way?)

Zarówno z epistemologicznego jak i z socjologicznego punktu widzenia, konfrontacja między technologiami cyfrowymi a naukami humanistycznymi jest istotnym faktem przełomu wieków. Konsorcjum TEI (Text Encoding Initiative: http://www.tei-c.org/index.xml) stanowi w tej dziedzinie jeden z pierwszych i prawdopodobnie najbardziej znaczących przykładów międzynarodowej współpracy naukowej. Jako ekosystem TEI odzwierciedla nadzieje pokładane w rozwoju opartym na społeczności. Setki projektów na świecie używają dziś TEI. Lou Burnard, którego mamy zaszczyt gościć, jest jednym z głównych twórców TEI i międzynarodowym autorytetem w dziedzinie semantycznego wzbogacania danych.

The Text Encoding Initiative (TEI) was born in a period before the existence of the World Wide Web, or even the Channel Tunnel, but in a historical context which has determined much of what we now take for granted. In this talk I will try to trace how its evolution has both determined and been determined by the ongoing confrontation between technological development and humanities scholarship. I will argue that the TEI represents one of the first and perhaps amongst the most significant scholarly multinationaL collaborations to have been facilitated by the internet, and that its current organization reflects the best hope we have for community-based development.

Miejsce: Kampus UW, sala 106, (budynek dawnego centrum informatycznego (d. CIUW), Krakowskie Przedmieście 26/28, godz. 17:00

Jako uzupełnienie wykładu o godz. 18.30 dr Joanna Bilińska (UW) przedstawi tłumaczoną przez siebie książkę Lou Burnarda pt. “What is the Text Encoding Initiative? How to add intelligent markup to digital resources” (Open Edition Press, Marseille, 2014). Zaprezentuje przy tym kilka przykładów TEI ze wspomnianej książki wraz z ich polskimi odpowiednikami.

Uwaga: Potrzebny będzie laptop z dostępem do Internetu. Ilość miejsc na tutorial ograniczona! Uczestnicy proszeni się o zapisanie się przed niedzielą (25.01.2015) wysyłając swoje zgłoszenia na adres: delab@uw.edu.pl

Lou Burnard jest absolwentem Uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie uzyskał dyplom magistra anglistyki. Był zastępcą dyrektora Oxfordzkiego Centrum Informatycznego (Oxford University Computing Services), a w 2011 roku odszedł na wcześniejszą emeryturę i obecnie pracuje jako konsultant, głównie we Francji. Od lat 70. XX wieku pracował na pograniczu informatyki i filologii. Był odpowiedzialny za wiele różnych projektów, w tym za stworzenie Oxfordzkiego Archiwum Tekstów (Oxford Text Archive), Brytyjskiego Korpusu Narodowego i krótkotrwałego brytyjskiego Centrum Obsługi Danych Humanistycznych i Artystycznych (Arts and Humanities Data Service). Znany jest głównie jako jeden z twórców TEI i nadal pracuje nad rozwojem i utrzymywaniem tego sytemu jako członek Rady Technicznej TEI.

Dr Joanna Bilińska jest absolwentką polonistyki i kulturoznawstwa slawistycznego; od 2005 roku związana z Katedrą Lingwistyki Formalnej UW. Interesuje się leksykografią, wykorzystaniem narzędzi informatycznych w językoznawstwie oraz dygitalizacją.