Program konferencji naukowej: „200 lat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim”, 5-6 maja 2016, IF UW

29 Apr, 2016; News Conferences Announcements

Zakład Historii Filozofii Polskiej UW, występując w imieniu Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Krzysztofa Koseły, Dyrektora Instytutu Filozofii UW, dr hab. Mieszka Tałasiewicza, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w dwudniowej konferencji naukowej „200 lat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim”, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, w dniach 5 i 6 maja 2016 roku.

Program konferencji Dwieście lat filozofii na Uniwersytecie Warszawski: