28 Jun, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Janusz Ostrowski przebywa na urlopie w dniach: 27.06.2016 – 08.07.2016. W pilnych sprawach należy kontaktować się via e-mail.