Dr Mateusz Łełyk laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

11 Jul, 2018; News

Bardzo miło nam poinformować, że dr Mateusz Łełyk został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za doktorat pt. Axiomatic Theories of Truth, Bounded Induction and Reflection Principles

Informacje o nagrodach: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html