29.05 Zaproszenie na szkolenie dotyczące wykorzystania: Web of Science, Journal Citation Reports, Endnote i InCites do gromadzenia bibliografii oraz analizy dorobku naukowego.

23 May, 2019; News Announcements

Web of Science_zaproszenie