Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta (typu post-doc)

23 May, 2019; News Konkursy Announcements

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta (post-doc; pełny etat na czas określony od 01.05.2019 do 30.04.2022) w projekcie pt. Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie (HCPubS) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki ze środków HERA (Humanities in the European Research Area) Public Spaces w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” (umowa nr 649307) realizowanym na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko adiunkta (post-doc) w projekcie pt. Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie (HCPubS) (kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków) Komisja Konkursowa podjęła decyzję o rekomendowaniu na powyższe stanowisko p. dr Katarzynę Bielińską-Kowalewską.