Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe

23 May, 2019; News Konkursy Announcements

Wynik konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie pt. Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie (HCPubS) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki ze środków HERA (Humanities in the European Research Area) Public Spaces w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” (umowa nr 649307)realizowanym na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie pt. Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie (HCPubS) (kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków), Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prorektora UW ds. badań naukowych dr hab. Macieja Duszczyka, podjęła decyzję o przyznaniu stypendium p. mgr Annie Chowaniec-Rylke.