XI Polski Zjazd Filozoficzny

6 Jun, 2019; News Conferences Announcements

W dniach 9-14 września w Lublinie odbędzie się XI Polski Zjazd Filozoficzny. Wszystkich pracowników i doktorantów IF UW zachęcamy do udziału w Zjeździe i zgłaszania wystąpień. Przypominamy również o możliwości wnioskowania o dofinansowanie udziału w Zjeździe.

Szczegóły dotyczące Zjazdu: https://zjazdfilozoficzny.kul.pl/

Szczegóły dotyczące dofinansowania udziału w konferencji: https://filozofia.uw.edu.pl/badania/srodki-w-dyspozycji-dyrekcji-if-uw/