Spotkanie informacyjne Erasmus

14 Jan, 2020; News Announcements

Spotkanie informacyjne na temat programów Erasmus oraz możliwości udziału w nich studentów i doktorantów (wyjazdy w roku akademickim 2020/21) odbędzie się w czwartek – 16 stycznia 2020, o godzinie 18.30 w auli im. Marii Ossowskiej (116).

Z oferty Erasmus IF UW korzystać mogą studenci filozofii (I i II stopień), doktoranci filozofii oraz studenci programów z zakresu kognitywistyki i bioetyki.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje o podpisanych umowach dwustronnych, zasadach rekrutacji, wysokości stypendiów itp.

An information meeting on the Erasmus programme (visits in the academic year 2020/21) will be held on Thursday- 16 January 2020, at 7.30 p.m. in the room 116.
At the meeting you will be able to get information about our bilateral agreements, recruitment rules, scholarship amounts, etc (for persons who can speak Polish the meeting starts at 6.30 p.m.).