17.03 Hemeneutics of the Self: Memory, Imagination, and Narrative (wtorki, 16.45-18.15)

8 Mar, 2020; Dyżury i zmiany w zajęciach Announcements

Zajęcia:  Hemeneutics of the Self: Memory, Imagination, and Narrative (dr P. Bursztyka) odbędą się w auli im. Marii Ossowskiej zamiast w sali nr 109.