Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli akademickich

7 May, 2020; News Announcements

Szanowni Państwo,

w najnowszej ofercie dedykowanej nauczycielom akademickim przygotowaliśmy zarówno kontynuację szkoleń dotyczących obsługi narzędzi elektronicznych niezbędnych do prowadzenia dydaktyki w formie zdalnej, jak i nowe tematy z zakresu komunikacji ze studentami oraz wpływu, jaki na nią wywierają różnice kulturowe. Najbliższe szkolenia z obszaru kompetencji miękkich rozpoczynają się już w przyszłym tygodniu:

  • “Budowanie konstruktywnej relacji Wykładowca-Student – szanse i zagrożenia” (2-3 czerwca),

  • “Student ze spektrum autyzmu – potrzeby, potencjał i możliwości wsparcia” (5, 12, i 19 czerwca).

Ponadto pod koniec maja i w czerwcu odbędą się pierwsze szkolenia menedżerskie dostępne dla nauczycieli akademickich (dla grup dedykowanych).

Wszystkie aktualnie zaplanowane szkolenia, na które jest prowadzona rekrutacja, znajdą Państwo w załączonym harmonogramie. W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółami oferty, zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

  1. wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);

  2. wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

W szkoleniach realizowanych w ramach programu ZIP mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy, którzy w semestrze następującym po odbytym szkoleniu mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne – więcej szczegółów na temat udziału zawierają Zasady uczestnictwa (w załączeniu) i Regulamin.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty szkoleń i zapisania się do newslettera dostępnego na platformie w panelu „Informacje organizacyjne dla nauczycieli akademickich”. Możliwa jest też organizacja szkoleń dedykowanych, jednostki zainteresowane prosimy o kontakt.

Bieżące informacje są również dostępne na stronie www.zip.uw.edu.pl w zakładce Wykładowcy.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl.

Z poważaniem,

Zespół ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich
Biuro Spraw Pracowniczych
Uniwersytet Warszawski

Harmonogram szkoleń nauczyciele akademiccy

Zasady_uczestnictwa_w_szkoleniach