Zarządzenie rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja

7 May, 2020; News Announcements

ZARZĄDZENIE NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5433/M.2020.236.Zarz.105.pdf

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-dotyczace-funkcjonowania-uniwersytetu-po-25-maja/