Działanie III.3.2. “Promocja badań naukowych”

28 Jul, 2020; News Konkursy

Ciąg dalszy…

Stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

23 Jul, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Spotkanie kandydata na dziekana- prof. Tomasza Bigaja

23 Jul, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Filozofii UW

21 Jul, 2020; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim na I miejscu w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020

21 Jul, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Semiotic Discussion on Barthes

16 Jul, 2020; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Career Planning

14 Jul, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…