Strona Główna > Badania > Archiwum > Sekretariaty Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych – zmiany od 01.08.2018

Sekretariaty Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych – zmiany od 01.08.2018

Od 1 sierpnia 2018 roku za obsługę administracyjną badań prowadzonych w IF UW odpowiedzialne będą Panie Marzena Starczewska, Urszula Winecka oraz Marta Zaręba. Panie Marzena Starczewska oraz Urszula Winecka zajmować się będą obsługą badań finansowanych ze środków BST, DSM, środków własnych IF UW. Pani Marta Zaręba zajmować się będzie obsługą projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (projekty NCN, NPRH, inne projekty MNiSW i europejskie). Sprawy dotyczące obsługi administracyjnej badań będą załatwiane wyłącznie na poziomie Instytutu Filozofii UW. W związku z tym wszelkie dokumenty dla Wydziałowej Sekcji Badań proszę przekazywać bezpośrednio Paniom Marzenie Starczewskiej, Urszuli Wineckiej i Marcie Zarębie. Głównym celem zmian w organizacji pracy Sekretariatu ds. Badań jest możliwie największe odciążenie kierowników projektów badawczych od pracy administracyjno-finansowej. Od 31 października 2016 roku Pani Marta Zaręba obsługuje projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych w pełnym zakresie. Do jej obowiązków należy w szczególności:

Możliwe jest również spotkanie w innych terminach, poza godzinami stałych dyżurów, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub mailową. Pani Marta Zaręba będzie starała się dostosować terminy indywidualnych spotkań do Państwa preferencji. E-mail: zareba.ma@gmail.com

Terminy dyżurów:

Sekretariat ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
Marzena Starczewska tel. 22-55-23-752 e-mail: m.starczewska4@uw.edu.pl pokój 313 (III piętro) od poniedziałku do piątku: 10:00-16:00

Urszula Winecka tel. 22-55-23-751 e-mail: ue.winecka@uw.edu.pl pokój 313 (III piętro) od poniedziałku do piątku: 10:00-16:00

Koordynator ds. grantów Marta Zaręba tel. 22-55-23-752 e-mail: zareba.ma@gmail.com pokój 315 (III piętro) poniedziałki: 13:00-15:00, środy: 11:30-14:30, czwartki: 10:00-13:00.
W sprawach pilnych proszę kontaktować się z: a) p. Marzeną Starczewską / p. Urszulą Winecką; b) Wydziałową Sekcją Badań Naukowych (ul. Nowy Świat 69http://wfis.uw.edu.pl/sekcja-badan/); c) Ogólnouniwersyteckim Biurem Obsługi Badań (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28http://bob.uw.edu.pl/kontakt/).