Strona Główna > Badania > Dofinansowanie badań ze środków Dyrekcji

Dofinansowanie badań ze środków Dyrekcji

Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie działalności naukowej pracowników i doktorantów IF UW, w tym przede wszystkim na wsparcie finansowe:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU NAUKOWEGO PRACOWNIKA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU NAUKOWEGO STUDENTA LUB DOKTORANTA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROPOZYCJI WYDAWNICZEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAUKOWEGO

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w wersji papierowej i wersji elektronicznej u zastępcy Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek.

Wnioski studentów i doktorantów o dofinansowanie wyjazdów i działalności naukowej należy składać osobiście u zastępcy Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trybie ciągłym. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu należy złożyć co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu.

Złożenie wniosku jest równoznaczne ze złożeniem przez Wnioskodawcę zobowiązania do przestrzegania obowiązujących w IF UW ZASAD OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ DOKUMENTÓW.

Dokumenty do pobrania:
Środki Dyrekcji IF UW
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego pracownika
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego studenta lub doktoranta
Wniosek o dofinansowanie propozycji wydawniczej
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego