Strona Główna > Badania > Granty zewnętrzne (NCN, NPRH)

Granty zewnętrzne (NCN, NPRH)

Uwaga! Nabór wniosków w konkursach NCN OPUS 20 +LAP, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach OPUS 20 +LAP, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2.

Prosimy o uważne zapoznanie się z opisanymi poniżej szczegółowymi zasadami składania wniosków, w tym terminami. Złożenie wniosku w Sekretariacie ds. badań IFZ UW po 30 listopada 2020 roku może skutkować niezłożeniem wniosku w NCN przez UW.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2

Instrukcje przygotowania wniosku w systemie OSF:  https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:  http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 15 grudnia 2020 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 7 grudnia 2020 r.Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN zobowiązane są do:

(1) Dodania w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/redaktorów pomocniczych wniosków, p. Anny Zuber (login w OSF: a.zuber) oraz p. Marty Wiszniewskiej – Radzkiej (login w OSF: m.wiszniewska-radzka)

(2) Przesłania na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl do dnia 30 listopada 2020 roku włącznie aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) . Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana/Prorektora).

Przypominamy również, że o możliwości pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po zablokowaniu wniosku i uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela Sekretariat ds. Badań IF badaniaif@uw.edu.pl oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).

Uwaga! Nabór wniosków w konkursach  Maestro 12, Sonata Bis 10

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach MAESTRO 12, SONATA BIS 10.

Prosimy o uważne zapoznanie się z opisanymi poniżej szczegółowymi zasadami składania wniosków, w szczególności z wyznaczonymi terminami. Złożenie wniosku w Sekretariacie ds. Badań Naukowych IF po 2 września 2020 roku może skutkować niezłożeniem wniosku w NCN przez UW.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

MAESTRO 12:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12

SONATA BIS 10:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10

Instrukcje przygotowania wniosku w systemie OSF:

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:
http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 15 września 2020 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 9 września 2020 r.

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN zobowiązane są do:

(1) Dodania w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/redaktorów pomocniczych wniosków: p. Anny Zuber (login w OSF: a.zuber) oraz p. Marty Wiszniewskiej – Radzkiej (login w OSF: m.wiszniewska-radzka)

(2) Przesłania na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl do dnia 2 września 2020 roku włącznie aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem). Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana/Prorektora).

Przypominamy również, że o możliwości pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po zablokowaniu wniosku i uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela Sekretariat ds. Badań Naukowych IF badaniaif@uw.edu.pl oraz pracownicy Biura Obsługi Badań UW (http://bob.uw.edu.pl).

Uwaga! Nabór wniosków w konkursach  NCN OPUS 19, PRELUDIUM 19, POLS

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach OPUS 19, PRELUDIUM 19, POLS.

Prosimy o uważne zapoznanie się z opisanymi poniżej szczegółowymi zasadami składania wniosków, w tym terminami. Złożenie wniosku w Sekretariacie ds. badań IF UW po 3 czerwca 2020 roku może skutkować niezłożeniem wniosku w NCN przez UW.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en

Instrukcje przygotowania wniosku w systemie OSF:  https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:  http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 16 czerwca 2020 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 10 czerwca 2020 r.Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN zobowiązane są do:

(1) Dodania w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/redaktorów pomocniczych wniosków, p. Marty Zaręby (login w OSF: zareba.ma) p. Anny Zuber (login w OSF: a.zuber) oraz p. Marty Wiszniewskiej – Radzkiej (login w OSF: m.wiszniewska-radzka)

(2) Przesłania na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl do dnia 3 czerwca 2020 roku włącznie aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) . Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana/Prorektora).

Przypominamy również, że o możliwości pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po zablokowaniu wniosku i uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela Sekretariat ds. Badań IF badaniaif@uw.edu.pl oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).

Uwaga! Nabór wniosków w konkursach ETIUDA 8, SONATINA 4

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
 
Instrukcje przygotowania wniosku w systemie OSF:  https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:  http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 16 marca 2020 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 9 marca 2020.

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN zobowiązane są do:

(1) Dodania w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/redaktorów pomocniczych wniosków, p. Marty Zaręby (login w OSF: zareba.ma) oraz p. Urszuli Wineckiej (login w OSF: U.Winecka).

(2) Przesłania na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl do dnia 4 marca 2020 roku włącznie aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) . Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana/Prorektora).Przypominamy również, że o możliwości pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po zablokowaniu wniosku i uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela koordynator ds. grantów w IF UW, p. Marta Zaręba (zareba.ma@uw.edu.pl) oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).

Uwaga! Nabór wniosków w konkursie MNiSW w ramach programu Diamentowy Grant 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków o stypendium w ramach programu Diamentowy Grant.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant

Instrukcje przygotowania wniosku w systemie OSF:  https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:  http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin wysłania wniosków do MNiSW za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 27 stycznia 2020 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 15 stycznia 2020.

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek zobowiązane są do:

(1) Dodania w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/redaktorów pomocniczych wniosków, p. Marty Zaręby (login w OSF: zareba.ma) oraz p. Urszuli Wineckiej (login w OSF: U.Winecka).

(2) Przesłania na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl do dnia 10 stycznia 2020 roku włącznie aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem). Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana/Prorektora).Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela koordynator ds. grantów w IF UW, p. Marta Zaręba (zareba.ma@uw.edu.pl) oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).

Uwaga! Nabór wniosków w konkursach NCN OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bisInstrukcje przygotowania wniosku w systemie OSF:  https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcjeDane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:  http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 16 grudnia 2019 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 10 grudnia 2019.

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN zobowiązane są do:

(1) Dodania w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/redaktorów pomocniczych wniosków, p. Marty Zaręby (login w OSF: zareba.ma) oraz p. Urszuli Wineckiej (login w OSF: U.Winecka).

(2) Przesłania na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl do dnia 3 grudnia 2019 roku włącznie aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) . Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana/Prorektora).Przypominamy również, że o możliwości pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po zablokowaniu wniosku i uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela koordynator ds. grantów w IF UW, p. Marta Zaręba (zareba.ma@uw.edu.pl) oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).

Uwaga! Nabór wniosków w konkursach SONATINA 3, ETIUDA 7

Szanowni Państwo!

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7

oraz szczegółowymi instrukcjami wypełniania wniosku w systemie OSF:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/sonatina/instrukcja-sonatina3

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/etiuda/instrukcja-etiuda7  

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 15 marca 2019 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 8 marca 2018

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN zobowiązane są do (i) przypisania p. Marcie Zarębie, koordynatorowi ds grantów w IF UW, w systemie OSF funkcji redaktora pomocniczego wniosku (login: zareba.ma) oraz (i) przesłania do dnia 2 marca 2019 włącznie na adres mailowy zareba.ma@uw.edu.pl, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem). Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek. Udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana, a następnie Rektora UW.

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:

http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela koordynator ds. grantów w IF UW, p. Marta Zaręba (https://filozofia.uw.edu.pl/instytut/sekretariat/) oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).

Uwaga! Nabór wniosków w konkursach NCN OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14, BEETHOVEN CLASSIC 3

Szanowni Państwo!

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14, BEETHOVEN CLASSIC 3. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 17 grudnia 2018 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 10 grudnia 2018

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN zobowiązane są do przesłania na adres mailowy p. Marty Zaręby (zareba.ma@uw.edu.pl), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 3 grudnia 2018 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana).

 

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:

http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela koordynator ds. grantów w IF UW, p. Marta Zaręba (https://filozofia.uw.edu.pl/instytut/sekretariat/) oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).

Uwaga! Termin składania wniosków w konkursach NCN: OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15, do 01.06.2018

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN OPUS 15 / PRELUDIUM 15 zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Marty Zaręby (zareba.ma@gmail.com), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 1 czerwca 2018 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana.).

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań do podpisu Prorektora to 8 czerwca 2018 roku. Przed podpisem Prorektora wnioski musi zaakceptować Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dyżur Dziekana zaplanowany jest na dzień 7 czerwca 2018). Termin wysyłania wersji elektronicznej wniosku do NCN upływa 15 czerwca 2018 roku.

Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie internetowej NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Przypominamy również, że w konkursach Opus 15 / Preludium 15 po raz pierwszy skrócony opis projektu należy przygotować tylko w języku angielskim. Nowością jest również możliwość pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Uwaga! Ogłoszenie konkursów NCN: OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki ukazała się informacja o ogłoszeniu konkursów OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 czerwca 2018 roku w systemie elektronicznym OSF. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_15_ogloszenie_opus15_preludium15

Uwaga! Termin składania wniosków do konkursów NCN: OPUS 14 oraz PRELUDIUM 14

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN OPUS 14 / PRELUDIUM 14 zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Marty Zaręby (zareba.ma@gmail.com), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 1 grudnia 2017 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana).

Termin składania wniosków w BOB do podpisu Prorektora to 8 grudnia 2017 roku. Przed podpisem Prorektora wnioski musi zaakceptować Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dyżur Dziekana zaplanowany jest na dzień 7 grudnia 2017). Termin wysyłania wersji elektronicznej wniosku do NCN upływa 15 grudnia 2017 roku.

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

UWAGA! Otwarcie konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1 – terminy składania wniosków!

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki ukazała się informacja o otwarciu konkursów OPUS 14 oraz PRELUDIUM 14. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i składania wniosków w nadchodzących konkursach:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14

Informujemy też, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki ukazała się informacja o otwarciu konkursu DAINA 1 na polsko–litewskie projekty badawcze.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1

Termin składania wniosków w konkursach NCN MAESTRO 9 / HARMONIA 9 / SONATA 13 / SONATA BIS 7

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN MAESTRO 9 / HARMONIA 9 / SONATA 13 / SONATA BIS 7 zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Marty Zaręby (zareba.ma@gmail.com), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 28 sierpnia 2017 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana).

Termin składania wniosków w BOB do podpisu Prorektora upływa 8 września 2017 roku. Przed podpisem Prorektora wnioski musi zaakceptować Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dyżur Dziekana zaplanowany jest na dzień 7 września 2017). Termin wysyłania wersji elektronicznej wniosku do NCN upływa 15 września 2017 roku.

Szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronie internetowej NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin składania wniosków w konkursach NCN OPUS 13 / PRELUDIUM 13

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN OPUS 13 / PRELUDIUM 13 zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Marty Zaręby (zareba.ma@gmail.com), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 4 czerwca 2017 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana).

Termin składania wniosków w BOB do podpisu Prorektora to 12 czerwca 2017 roku. Przed podpisem Prorektora wnioski musi zaakceptować Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dyżur Dziekana zaplanowany jest na dzień 12 czerwca 2017). Termin wysyłania wersji elektronicznej wniosku do NCN upływa 22 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronie internetowej NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/