Strona Główna > Konferencje > Konferencje > Kazimierz Ajdukiewicz. Empiryzm i konwencjonalizm > Program konferencji

Program konferencji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
i
Redakcja Przeglądu Filozoficznego
z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Kazimierza Ajdukiewicza
zapraszają na konferencję

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ
1890 – 1963
EMPIRYZM I KONWENCJONALIZM

17 – 18 czerwca 2013
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Program konferencji

Poniedziałek, 17 czerwca 2013 r.

08:45 – 09:00 Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW Mieszka TAŁASIEWICZA

09:00 – 09:30 Jacek JADACKI (Uniwersytet Warszawski): Wolność i twórczość w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza

09:30 – 10:00 Witold MARCISZEWSKI (Uniwersytet w Białymstoku): Ajdukiewicz alternatywny: pragmatysta i platonik

10:00 – 10:30 Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski): Trzy zasady sprawiedliwości

10:30 – 11:00 Adam NOWACZYK (Uniwersytet Łódzki): Zagadnienie uzasadniania

11:00 – 11:30 Adam GROBLER (Uniwersytet Opolski): Konwencjonalizm radykalny a uteoretyzowanie obserwacji

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Krzysztof WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski): Konwencjonalizm w matematyce

12:30 – 13:00 Paweł KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Probabilizm Kazimierza Ajdukiewicza w kontekście dyskusji nad preskrypcjonizmem

13:00 – 13:30 Dariusz PIĘTKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Wnioskowanie przez analogię a indukcja eliminacyjna

13:30 – 14:00 Kazimierz CZARNOTA (Uniwersytet Warszawski): Ajdukiewicza stanowisko na temat dedukcji i systemów dedukcyjnych

14:00 – 14:30 Eugeniusz WOJCIECHOWSKI (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie): Klasyczny rachunek zdań w stylu gramatyki kategorialnej

14:30 – 15:00 Paweł GRABARCZYK (Uniwersytet Łódzki): Dyrektywalna teoria znaczenia jako teoria znaczenia wąskiego

15:00 – 16:00 Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 Janusz MACIASZEK (Uniwersytet Łódzki): Holistyczna teoria znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. Próba krytycznej analizy

16:30 – 17:00 Piotr SZAŁEK (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Pragmatyczna teoria znaczenia

17:00 – 17:30 Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki): Ontologia i semiotyka pojęcia w sensie logicznym i treści nazw

17:30 – 18:00 Marek NOWAK (Uniwersytet Łódzki): Zakres i treść nazwy według Kazimierza Ajdukiewicza (zastosowanie związków Galois)

18:00 – 18:30 Jan WOLEŃSKI (Uniwersytet Jagielloński): Konwencjonalizm i prawdziwość

Wtorek, 18 czerwca 2013 r.

09:00 – 09:30 Tadeusz SZUBKA (Uniwersytet Szczeciński): Płaszczyzny sporu o realizm według Kazimierza Ajdukiewicza

09:30 – 10:00 Damian LESZCZYŃSKI (Uniwersytet Wrocławski): Czy Ajdukiewicz był realistą?

10:00 – 10:30 Mariusz GRYGIANIEC (Uniwersytet Warszawski): Kazimierz Ajdukiewicz przeciw reizmowi

10:30 – 11:00 Renata ZIEMIŃSKA (Uniwersytet Szczeciński): Kazimierza Ajdukiewicza odpowiedź na sceptycyzm

11:00 – 11:30 Krzysztof SZLACHCIC (Uniwersytet Wrocławski): Kazimierza Ajdukiewicza, Ludwika Flecka i Izydory Dąmbskiej programy teorii poznania. Perspektywy lat trzydziestych

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Adam OLECH (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): O semantycznej i formalnej teorii poznania. Ajdukiewicz – Suszko – Woleński

12:30 – 13:00 Marek SZYDŁOWSKI (Uniwersytet Jagielloński), Paweł TAMBOR (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Pewne typy wyjaśniania w kosmologii współczesnej i ich krytyka w kontekście koncepcji wyjaśniania Kazimierza Ajdukiewicza

13:00 – 13:30 Adriana SCHETZ (Uniwersytet Szczeciński): Uzasadnienie zdań spostrzeżeniowych: Ajdukiewicz, Davidson, McDowell

13:30 – 14:00 Natalia KARCZEWSKA (Uniwersytet Warszawski): Bezbłędna niezgoda a radykalny konwencjonalizm

14:00 – 14:30 Maciej CHLEWICKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego): O tak zwanych nieklasycznych koncepcjach prawdy według Ajdukiewicza

14:30 – 15:00 Grzegorz TRELA, Renata TRELA (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Ajdukiewicz i Amsterdamski

15:00 – 16:00 Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 Ryszard KLESZCZ (Uniwersytet Łódzki): Nauki humanistyczne, naturalizm, metodologia rozumiejąca

16:30 – 17:00 Michał WĘSIERSKI (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego): Między definiowaniem a eksplikacją. Konwencjonalne pierwiastki w języku nauk społecznych

17:00 – 17:30 Łukasz KOWALIK (Uniwersytet Warszawski): Logiczny charakter wyobraźni

17:30 – 18:00 Katarzyna OSSOWSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): „Logiczne podstawy nauczania” – rozważania o kulturze logicznej i podstawach rzetelnego myślenia

18:00 – 18:30 Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski): O kodenotacji zdań

AJDUKIEWICZ – program konferencji