31.01 Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich

20 Jan, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

23.01 Zaproszenie na spotkanie: Gorzka pigułka

20 Jan, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Konkursy w ramach umów bilateralnych

16 Jan, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

European Congress of Analytic Philosophy

15 Jan, 2020; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Uwaga: wolne stypendium CEEPUS na Uniwersytecie Karola w Pradze

15 Jan, 2020; News Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Koło Bioetyki zaprasza na spotkanie

14 Jan, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Spotkanie informacyjne Erasmus

14 Jan, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Godziny dziekańskie 16 stycznia 2020 r. w Instytucie Filozofii i Instytucie Socjologii

13 Jan, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

17.01 Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

12 Jan, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

14.01 Światowy Dzień Logiki na UW

12 Jan, 2020; News Conferences Announcements Wykłady gościnne

Ciąg dalszy…

Informacje dotyczące egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych -> sesja zimowa 2020 r.

12 Jan, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

[WAŻNE] Ogłoszenie Sekcji Finansowej WFiS

8 Jan, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

PROM | druga tura rekrutacji – międzynarodowa wymiana stypendialna dla doktorantów UW

8 Jan, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…