21.10 Spotkanie online: Wokół premiery biografii Leszka Kołakowskiego

21 Oct, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Filozofii UW

19 Oct, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Zarządzenie Rektora UW regulujące funkcjonowanie UW w okresie objęcia miasta Warszawy “obszarem czerwonym”

18 Oct, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Konkurs na 2 stypendia naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „W stronę kognitywnie wiarygodnego, kompozycyjnego modelu kwantyfikacji w języku naturalnym”

16 Oct, 2020; News Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Działania równościowe i antydyskryminacyjne na UW/ Equality and anti-discrimination actions at the UW

15 Oct, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

15-16.10 Aksjologiczna wizja patriotyzmu

14 Oct, 2020; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na WFZ – 15 października, godz. 11:00

14 Oct, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Po co psychiatrii filozofia? Marcinów-Kapusta-Moskalewicz – debata Fundacji OSFP

14 Oct, 2020; News Conferences Announcements

Ciąg dalszy…

15.10 Zmiana terminu dyżuru dr Wojciecha Rostworowskiego

14 Oct, 2020; Dyżury i zmiany w zajęciach Announcements

Ciąg dalszy…

14.10 Odwołanie dyżuru prof. Bogdana Dziobkowskiego

13 Oct, 2020; Dyżury i zmiany w zajęciach Announcements

Ciąg dalszy…

14.10 Odwołanie dyżuru dr Joanny Komorowskiej-Mach

13 Oct, 2020; Dyżury i zmiany w zajęciach Announcements

Ciąg dalszy…

Komunikat KJD w sprawie zasad prowadzenia zajęć na Wydziale Filozofii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

12 Oct, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…

Dr hab. Magdalena Bieniak laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów

12 Oct, 2020; News Announcements

Ciąg dalszy…