Oferta stypendialna na staże badawcze dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich

5 Dec, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Dr hab. Cezary Cieśliński laureatem nagrody naukowej PAN

28 Nov, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Nabór wniosków w konkursach NCN OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1

27 Nov, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Lista rankingowa konkursów OPUS 17 oraz PRELUDIUM 17

24 Nov, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Konkurs Tel Aviv University

18 Nov, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Mobilność CEEPUS dla pracowników naukowych (na rok akademicki 2020/21)

15 Nov, 2019; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Mobilność CEEPUS dla studentów i doktorantów (na rok akademicki 2020/21)

15 Nov, 2019; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STYPENDIUM NAUKOWE

13 Nov, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA/KA103/2019) w krajach programu dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Rok akademicki 2019/2020

31 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) Zagraniczne praktyki studenckie (SMP/KA103/2019) w krajach programu dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Rok akademicki 2019/2020

31 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Konkurs na stanowisko: Doktorant ze stypendium

25 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Nabór na 2 stanowiska sekretarzy Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego 2020.

25 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Zaproszenie z Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu: Junior/Senior Fellowship w 2020 roku / Termin składania aplikacji: 10 listopada 2020 r

23 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…