Stypendium naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

28 Sep, 2020; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

18 Sep, 2020; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

II tura rekrutacji Erasmus – wyjazd w semestrze letnim 2020/21

11 Sep, 2020; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

[Rekrutacja] Program mobilności studentów i doktorantów

2 Sep, 2020; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSACH MAESTRO 12, SONATA BIS 10

27 Aug, 2020; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej

21 Aug, 2020; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

19 Aug, 2020; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Działanie III.3.2. “Promocja badań naukowych”

28 Jul, 2020; News Konkursy

Ciąg dalszy…

Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Filozofii UW

21 Jul, 2020; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” 2020 (III edycja)

7 May, 2020; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Grant NCN MAESTRO dla dr hab. prof. ucz. Cezarego Cieślińskiego

20 Feb, 2020; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2020!

4 Jan, 2020; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Nabór wniosków w konkursie MNiSW w ramach programu Diamentowy Grant

20 Dec, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…