Aplikacyjne prace dyplomowe

19 Oct, 2018; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Nabór wniosków w konkursach NCN OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14, BEETHOVEN CLASSIC 3

19 Oct, 2018; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Staże badawcze na Uniwersytecie Wiedeńskim

18 Oct, 2018; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Młodzi naukowcy na START

16 Oct, 2018; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Nagroda im. prof Aleksandra Gieysztora

11 Oct, 2018; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Erasmus – Mobilność edukacyjna

9 Oct, 2018; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Oferta staży badawczych na Uniwersytecie des Saarlandes w Saarbrücken

9 Oct, 2018; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

4 Oct, 2018; Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

IV EDYCJA KONFERENCJI DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

2 Oct, 2018; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

5th Avant Workshop

17 Sep, 2018; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Zaproszenie do współpracy – Junior GAČR

17 Sep, 2018; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Nabór wniosków w konkursach MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8

18 Jul, 2018; News Konkursy

Ciąg dalszy…

Konkurs PROM (międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej)

12 Jun, 2018; News Konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs wniosków w ramach programu PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej NAWA. Każda uczelnia lub instytucja z obszaru szkolnictwa wyższego może złożyć w ramach aktualnego konkursu  tylko 1 wniosek.

W przypadku otrzymania więcej niż 1 zgłoszenia, wnioski zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
1) zgodność z celami i wymaganiami programu PROM (maksymalna liczba punktów – 20);
2) zgodność z celami strategicznymi UW (maksymalna liczba punktów – 15);
3) uzasadnienie celowości realizacji projektu w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb jednostki (maksymalna liczba punktów – 15);
4) innowacyjność proponowanych rozwiązań (maksymalna liczba punktów – 10).

Wniosek, który otrzyma największą liczbę punktów i uzyska akceptację prorektora ds. naukowych zostanie zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez NAWA.

Prosimy jednostki zainteresowane złożeniem projektu o przesłanie wypełnionego załączonego formularza do dnia 15 czerwca (piątek) do godz. 15.00 do Biura Współpracy z Zagranicą na adres e-mail: katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl.

Formularz wniosku