Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA/KA103/2019) w krajach programu dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Rok akademicki 2019/2020

31 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) Zagraniczne praktyki studenckie (SMP/KA103/2019) w krajach programu dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Rok akademicki 2019/2020

31 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Konkurs na stanowisko: Doktorant ze stypendium

25 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Nabór na 2 stanowiska sekretarzy Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego 2020.

25 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Zaproszenie z Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu: Junior/Senior Fellowship w 2020 roku / Termin składania aplikacji: 10 listopada 2020 r

23 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Nowa tura konkursu na organizację szkół letnich dla studentów i doktorantów

22 Oct, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

22-23.11 Warsztaty ERC w Wiedniu dla nauk społecznych i humanistycznych

11 Oct, 2019; News Conferences Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

“Erasmus – Mobilność edukacyjna” 2019/2020 (KA103/2019 – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

30 Sep, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

IV Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy

24 Sep, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Nabór młodych naukowców do zespołu badawczego OKFiSF UW

9 Sep, 2019; Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Instytut Filozofii UW poszukuje pracowników do Sekretariatu ds. badań oraz Sekretariatu Kognitywistyki:

1 Aug, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Zasady wyjazdów na praktykę absolwencką Erasmus+ SMPA 2019/20

12 Jul, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…

Wykładowcy wizytujący – nabór wniosków w konkursie ZIP

8 Jul, 2019; News Konkursy Announcements

Ciąg dalszy…