Uwaga: wolne stypendium CEEPUS na Uniwersytecie Karola w Pradze

15 Jan, 2020; News Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Mobilność CEEPUS dla pracowników naukowych (na rok akademicki 2020/21)

15 Nov, 2019; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Mobilność CEEPUS dla studentów i doktorantów (na rok akademicki 2020/21)

15 Nov, 2019; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Stypendia m.st Warszawy dla studentów

25 Sep, 2019; News Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Nabór młodych naukowców do zespołu badawczego OKFiSF UW

9 Sep, 2019; Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

9 Sep, 2019; News Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Konkurs

8 Jul, 2019; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

BUP Mobility Research Grant 2019: Program grantowy dla młodych naukowców

5 Jul, 2019; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Rekrutacja do programu “Mentor” ESN UW

4 Jul, 2019; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

23-27.08 Prague Philosophy Summer School

4 Jul, 2019; News Conferences Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Searching for excellent candidates from abroad for Goethe’s Master Scholarship Pr

28 May, 2019; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

17 May, 2019; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…

Nagrody Naukowe POLITYKI

10 Apr, 2019; News Konkursy Announcements Stypendia

Ciąg dalszy…