Strona Główna > Pracownicy > Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy dydaktyczni

I. ADIUNKCI

  1. dr Anna Dziedzic
  2. dr Bogdan Dziobkowski, prof. ucz.
  3. dr Joanna Gęgotek

I. STARSI ASYSTENCI

  1. dr Konrad Werner

III. WYKŁADOWCY

  1. dr Michał Barcz
  2. mgr Tomasz Herbich
  3. dr Natalia Karczewska