Strona Główna > Samorząd

Samorząd

Samorząd Studentów

SKŁAD RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII 2019/2020 The Students’ Union of The University of the Faculty of Philosophy and Sociology   DELFINA HASZCZYŃSKA – Przewodnicząca/President SEKCJA DYDAKTYKI/DIDACTICS PEŁNOMOC... >>

Samorząd Doktorantów

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów Instytutu Filozofii UW w roku akademickim 2020/2021: JOANNA WYSOCKA-ANDRUSIEWICZ – Przewodnicząca  Stanisław Starnawski – Wiceprzewodniczący; Delegat do Komisji Doktoranckiej IF UW Ziemowit Gowin – Dele... >>