Strona Główna > Samorząd > Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów

Rada

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów Instytutu Filozofii UW w roku akademickim 2016/2017: MARTA ZARĘBA – Przewodnicząca – zareba.ma@gmail.com MONIKA WOŹNIAK ELIASZ ROBAKIEWICZ MICHAŁ TOMASZ GODZISZEWSKI KAROLINA ZAKRZEWSKA NATALI... >>

Przedstawiciele doktorantów

Przedstawiciele doktorantów w Radzie Wydziału Filozofii i Socjologii: 1. MARTA ZARĘBA Przedstawiciele doktorantów w Radzie Instytutu Filozofii: 1. MARTA ZARĘBA 2. JAKUB NIKODEM... >>

Komisja Stypendialna

Skład Komisji Stypendialnej Doktorantów Instytutu Filozofii UW 1. dr hab. Rafał Wonicki – przewodniczący 2. mgr Patryk Danielewicz – doktorant IF UW; sekretarz komisji 3. mgr Joanna Stachura – pracownik administracji 4. mgr Daria Chibner – doktorantk... >>