Strona Główna > Samorząd > Samorząd Doktorantów > Rada

Rada

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów Instytutu Filozofii UW w roku akademickim 2016/2017:

  1. MARTA ZARĘBA – Przewodnicząca – zareba.ma@gmail.com
  2. MONIKA WOŹNIAK
  3. ELIASZ ROBAKIEWICZ
  4. MICHAŁ TOMASZ GODZISZEWSKI
  5. KAROLINA ZAKRZEWSKA
  6. NATALIA ŁOZIŃSKA
  7. FILIP GOŁASZEWSKI
  8. JAKUB NIKODEM

Skrzynka kontaktowa Samorządu Doktorantów (Wydziałowej Rady Doktorantów) znajduje się na I piętrze.
e-mail: wrd.if.uw@gmail.com