Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Zasady przyznawania stypendium

Zasady przyznawania stypendium

Szczegółowe zasady oceny wniosków o doktoranckie stypendia naukowe w Instytucie Filozofii UW

ZARZĄDZENIE  NR  148  REKTORA  UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO  z  dnia 7 października 2019 r.
w sprawiewarunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5080/M.2019.327.Zarz.148.pdf

ZARZĄDZENIE NR 149 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5081/M.2019.328.Zarz.149.pdf

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich 2019/2020

IF_dla_najlepszych_zatwierdzone_2019-2020
IF_doktoranckie_zatwierdzone_2019-2020
IF_zwiększenie_zatwierdzone_2019-2020

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich 2018/2019

IF_dla_najlepszych_zatwierdzone_2018-2019
IF_doktoranckie_zatwierdzone_2018-2019
IF_zwiększenie_zatwierdzone_2018-2019

 

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich 2017/2018

Poniżej zamieszczamy w załącznikach zatwierdzone przez JM Rektora UW szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Filozofii. Zasady obowiązują przy ubieganiu się o stypendia na rok akademicki 2017/2018. Zasady zostały też opublikowane w USOSweb (tzn. dołączone do zasad innych jednostek i dostępne dla doktorantów przy wypełnianiu wniosków na tzw. ekranie 3). Przypominamy, że doktoranci od 11 października 2017 roku mogą składać już wnioski w systemie.

Kontakt pod adresem mailowym: stypendia.usos@uw.edu.pl
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()
IF_dla_najlepszych_zatwierdzone_2017-2018
IF_doktoranckie_zatwierdzone_2017-2018
IF_zwiększenie_zatwierdzone_2017-2018

Archiwum

Uchwała nr 53 o przyznanie stypendium doktoranckiego w IF UW Uchwała nr 54 o przyznanie zwiekszenia stypendium doktoranckiego w IF UW

Uchwały w roku 2015/2016

UCHWAŁA nr 32-2015 Rady WFiS UW z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Instytucie Filozofii UW

UCHWAŁA nr 33-2015 Rady WFiS UW z dnia 12 maja 2015 rokuw sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w Instytucie Filozofii UW

Formularze:

1. Instrukcja dla doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego wraz ze zwiększeniem stypendium z dotacji podmiotowej w roku akademickim 2015-2016
2. Formularz wniosku o stypendium
3. Formularz oceny dydaktyki
4. Formularz oceny prac na rzecz IF
5. Formularz oceny prac nad rozprawą