Strona Główna > Studia I i II stopnia > Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku filozofia

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Filozofia absolwent w zakresie wiedzy: zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury; ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w... >>

Efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku filozofia

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Filozofia absolwent w zakresie wiedzy: ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury; ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu f... >>