Strona Główna > Studia I i II stopnia > Lektoraty

Lektoraty

Poniżej można znaleźć najważniejsze informacje na temat korzystania z lektoratów języków obcych na UW oraz zarządzenie nr 59 Rektora UW w sprawie certyfikacji biegłości językowej.