Strona Główna > Studia I i II stopnia > Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Ramowy program praktyk

Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia – prowadzenia działalności gospodarczej -podejmowania innych form działalności

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Szanowni Państwo, w ramach praktyk studenckich zapraszamy studentów ze znajomością języka niemieckiego do prac przy inwentaryzacji biblioteki prof. Marka Siemka.

Studentów zainteresowanych tą pracą prosimy o kontakt z dr. Jakubem Kloc-Konkołowiczem, podczas dyżuru w czwartki w godz. 10.00-12.00, pok.106.

Pełnomocnik ds. promocji Instytutu Filozofii UW we współpracy z międzynarodową firmą public relations Lewis PR (http://www.lewispr.com/) zaprasza studentów i doktorantów IF UW do zgłaszania swoich kandydatur do odbycia praktyki przy działaniach promujących Instytut.

Praktyka zaplanowana jest do końca czerwca 2014 roku, będzie realizowana pod kierunkiem pełnomocnika ds. promocji IF UW oraz zostanie objęta opieką managera firmy Lewis PR. Osoba, która we wskazanym okresie będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków w stopniu zadowalającym otrzyma rekomendację wystawioną zarówno przez pełnomocnika, jak i przez Lewis PR. Dodatkowo, praktykant będzie mógł przez tydzień obserwować pracę firmy Lewis PR w jej warszawskiej siedzibie, a przy okazji najbliższej rekrutacji otrzyma zaproszenie na rozmowę w sprawie płatnego stażu zawodowego w tej firmie.

Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie zgłoszeń na adres filozofia.promocja@uw.edu.pl.