Strona Główna > Studia I i II stopnia > Studia I stopnia licencjackie (stacjonarne) > Program studiów

Program studiów

Program studiów stacjonarnych I stopnia od 1 października 2019

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (od 1.10.2019 r.)

Program studiów stacjonarnych I stopnia od 1 października 2017

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (od 1.10.2017 r.)

Program studiów stacjonarnych I stopnia od 1 października 2012

Program studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) jest realizowany od roku akademickiego 2012/2013: Program studiów I stopnia (licencjackie) dzienne

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2012-2013
Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2013-2014

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2014-2015
Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2015-2016
Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2016-2017
Ostatnia aktualizacja listy tutorów – 2 listopada 2016 roku

Zarządzenie nr 1 Dyrektora IF UW z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zasad sprawowania opieki naukowej przez doktorantów nad studentami I stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2012-12013

Archiwum

Program studiów stacjonarnych I stopnia obowiązujący osoby zaczynające studia przed 1 października 2012
Do pobrania w pdf: Program studiów stacjonarnych I stopnia realizowany przed 1 października 2012

Program studiów I stopnia wieczorowych (licencjackie) od 1 października 2012
Do pobrania w pdf: Program studiów I stopnia (licencjackie) wieczorowe od 1 października 2012

Program studiów I stopnia (licencjackie) wieczorowe od 1 października 2013
Nowy program studiów I stopnia wieczorowych (licencjackich) jest realizowany od roku akademickiego 2013/2014. Do pobrania w pdf: Program studiów I stopnia (licencjackie) wieczorowe od 1 października 2013