Strona Główna > Institute

Institute

Instytut Filozofii
Krakowskie Przedmieście 3,
00-927 Warszawa
Fax.: (48) (22) 826-57-34,
Phone.: See Office

ACCOUNT NO.:
Wydział Filozofii i Socjologii UW
Bank Millenium
86 1160 2202 0000 0000 6084 9393

Historia Wydziału Filozofii

The origins of philosophy taught in Warsaw at a university level date back to the days of Collegium Nobilium, with Antoni Wiśniewski as lecturer (1746-63), and subsequently to Knights’ School, where lectures on logic and ethics were given by Ma... >>

Misja i strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady WFiS nr 40/2013 z dnia 25.06.2013 roku Wydział Filozofii i Socjologii potwierdza swoje przywiązanie do podstawowych celów i wartości zawartych w misji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przyjmuje wyznaczone kierunki str... >>

Zespół do spraw Monitorowania Strategii Rozwoju WFiS

Skład Zespołu ds. Monitorowania Strategii Rozwoju WFiS: prof. UW dr hab. Krzysztof Koseła prof. UW dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz prof. UW dr hab. Mieszko Tałasiewicz dr Bogdan Dziobkowski dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz dr Anna Dziedzic... >>

Koncepcja kształcenia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Koncepcja nauczania na wszystkich stopniach i kierunkach na Wydziale Filozofii i Socjologii jest zgodna z Misją Uniwersytetu, a co za tym idzie także z Misją Wydziału Filozofii i Socjolo... >>

Wydziałowy system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Uchwała nr 39.2014 r. – WSZiDJK-1 Załączniki: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39.2014 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39.2014 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 39.2014.doc Archiwum Uchwała nr 41-2013 Uchwała nr 80-2013 (poprawka do uchwały nr 41/2... >>

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

Skład komisji na kadencję 2012-2016: dr hab. Ewa Nasalska (przewodnicząca) prof. dr hab. Paweł Łuków prof. UW dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz dr hab. Joanna Golińska-Pilarek dr hab. Małgorzata Jacyno dr Bogdan Dziobkowski dr Michał Kowalski dr... >>

Komisja Dydaktyczna

KOMISJA DYDAKTYCZNA Instytutu Filozofii UW 1. Dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz (Dyrektor IF, Zakład Filozofii Społecznej) 2. Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Zakład Epistemologii) 3. Prof. zw. dr hab. Iwona Lorenc (Zakład Estetyki) 4. P... >>

Head Office

This site contains information on current Institute’s Head Office with office hours.                           &nb... >>

Board

This site contains information on current members of Institute’s Board with office hours.                          ... >>

Office

This site contains information on the structure and office hours of Institute’s Office.                          Areas c... >>

Departments and Workshops

Currently there are 15 Departments and 2 Workshops active at the Institute.             ... >>

 >>

Biblioteka WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Strona internetowa Biblioteki:... >>