Strona Główna > Wydział > Zakłady i Pracownie > Pracownia Centrum Bioetyki i Bioprawa

Pracownia Centrum Bioetyki i Bioprawa

Pracownia Centrum Bioetyki i Bioprawa

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Łuków

Zespół:  mgr Andrzej Girdwoyń, dr Emilia Kaczmarek, mgr Katarzyna Korbacz, dr Joanna Różyńska, mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

Strona “Centrum Bioetyki i Bioprawa”: http://cbb.uw.edu.pl

Adres:
Instytut Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3, pokój nr 8
00-927 Warszawa