Strona Główna > Wydział > Zakłady i Pracownie > Pracownia Współpracy Międzyuczelnianej

Pracownia Współpracy Międzyuczelnianej

Kierownik: dr hab. Mateusz Salwa

Pokój: 107

Dyżur: czwartek, godz. 15:00-16:30

Telefon: 22-55-20-144