UWAGA! Zmiany w harmonogramie sesji dla studentów zaocznych (Filozofia)

Nastąpiły zmiany sal egzaminów w sesji letniej dla zaocznych studentów Filozofii. Aktualny harmonogram znajdziecie Państwo tu: https://filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/studia-zaoczne/sesja/

Program konferencji „Formal and Informal Methods in Philosophy” 25-27.06

Sesja poświęcona pamięci Mariana Przełęckiego „Zasięg i granice metod logicznych” 25.06

Program konferencji „Geopolityka, przestrzeń, własność” (23 czerwca)

Uwaga! Konferencja odbywa się w sali 205 w budynku Starego BUW (Kampus Centralny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

Program konferencji „Wokół Zofii Rydet. Między sztuką a dokumentem” (18-19.06)

Zmiany w harmonogramie sesji dla studentów zaocznych (filozofia)

UWAGA! Zmiany w harmonogramie sesji dla studentów zaocznych (Filozofia) Nastąpiły zmiany sal egzaminów w sesji letniej dla zaocznych studentów Filozofii. Aktualny harmonogram znajdziecie Państwo tu: https://filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/studia-zaoczne/sesja/

Konkurs PROM (międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs wniosków w ramach programu PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej NAWA. Każda uczelnia lub instytucja z obszaru szkolnictwa wyższego może złożyć w ramach aktualnego konkursu  tylko 1 wniosek. W przypadku otrzymania więcej niż 1 zgłoszenia, wnioski zostaną ocenione wg następujących kryteriów: 1) zgodność […]