Strona Główna > Instytut > Rada Naukowa

Rada Naukowa

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat aktualnego składu Rady Naukowej Instytutu Filozofii wraz z terminami dyżurów.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW
prof. dr hab. Stanisław Krajewski
dyżur: środy, godz.11:30-13.00, pok. 111 lub 302

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW
prof. UW dr hab. Janusz Dobieszewski
dyżur: czwartki, godz. 13:15-14:45, pok. 302, III piętro

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW
prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman
dyżur: wtorki, godz. 8:45-9:45, pok. 306, III piętro
tel. 22-55-20-103

Terminy posiedzeń Rady w roku akad. 2018/2019

Uchwała Rady Naukowej IF UW w sprawie proponowanych zmian w kategoryzacji czasopism

Rada Naukowa Instytutu Filozofii UW oraz Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UW przyjęła w listopadzie 2014 roku uchwały dotyczące proponowanych zmian w kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych i społecznych:

 

 

Uchwały Rady IF UW i Rady WFiS UW zostały poparte przez:

 

 

 

 

 

    • Komisję Senacką Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań.